بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع دبستان در مورد مصرف فست فود

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 904

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ADSCONF01_023

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394

چکیده مقاله:

تغذیه یکی از عوامل موثر برای ایجاد سلامت است. امروز، مصرف فست فود به دلیل تغییر در شیوه زندگی افزایش یافته است .اینگونه غذاها هرچند پرطرفدارند اما با وجود ظاهر و طعم جذاب، نه تنها فاقد ارزش غذایی هستند بلکه عوارض گوناگونی برای سلامت دارند.این مطالعه با هدف بررسی میزان تاثیر آموزش بر آگاهی ،نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان سنندج در مورد کاهش مصرف فست فود انجام پذیرفته است.مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی بر روی60نفر از دانش آموزان دبستان دخترانه در دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل چهارقسمت بود سوالات زمینه ای و سوالاتی در مورد آگاهی ،نگرش و عملکرد دانش آموزان درمورد مصرف فست فود که با توجه به مطالعات قبلی طراحی شد. این پرسشنامه به صورت پیش آزمون در هر دو گروه تکمیل شد. سپس بر اساس اطلاعات به دست آمده برنامه ترویجی-آموزشی که شامل کلیپ تبلیغاتی و بروشور و مشاوره حضوری بود برای گروه آزمایش طراحی و اجرا شد و پس از سه هفته آزمون ثانویه از هر دو گروه به عمل آمد. بعد از جمع آوری اطلاعات با استفاده از آزمون فرضیه های مختلف از جمله آزمون t زوجی فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج : بر اساس نتایج آزمون t زوجی امتیاز آگاهی و نگرش دانش آموزان گروه آزمایش بعد از آموزش به طور معنی داری افزایش یافته بود ( p=0/001) ولی میزان افزایش امتیاز عملکرد آنها معنی دارنبود(p=0/06) .در گروه کنترل هیچ تغییر معنی داری در نگرش (p=0/11)و عملکرد (p=0/68)آنها مشاهده نشد.ولی نمره آگاهی گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافته بود (p=0/001). با این وجود میزان افزایش آگاهی گروه آزمایش به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود(p=0/001).نتیجه گیری : برنامه آموزش تغذیه در مورد کاهش مصرف فست فود در ارتقاء دانش، نگرش و رفتار تغذیه ای دانش آموزان تحت مطالعه تأثیر مثبت داشته است. با توجه به پایین بودن سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان مقطع ابتدایی و برای بهبود و اصلاح رفتار تغذیه ای آنان در مورد کاهش مصرف فست فود استفاده از برنامه آموزشی ضروری به نظر میرسد

نویسندگان

سوما فاتحی پناه

نویسنده مسئول دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی،دانشگاه آزاد سنندج

عادل صلواتی

استادیار گروه مدیریت دولتی، رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

رضا شافعی

استادیار گروه مدیریت بازاریابی، دانشگاه کردستان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • - شیدفر، م و نیک پویان، ح و افضل آقایی، ...
 • - کرجی بانی، م و منتظری فر، ف و امری، ...
 • - محامد، ف. (1385). بررسی دانش و نگرش دانش آموزان ...
 • -نظری، م و نیکنامی، ش و حیدرنیا، ع و بابایی، ...
 • - یوسف پور، ل و یوسف پور، ا .(1385). بررسی ...
 • - Bowman SA, Vinyard BT.(2004). Fast food consumption of U.S. ...
 • - Duffey KJ, Gordon-Larsen P, Jacobs Jr DR. (2007). Differential ...
 • - Evans WD. How social marketing works in health care. ...
 • - French SA, Story M, Neumark- Sztainer D, Fulkerson JA, ...
 • _ James J, Kerr D. (2005). Prevention of childhood obesity ...
 • _ katzmarzyk PT, & Ardern CI. (2004). Physical Activity levels ...
 • _ Kozlowska Woj ciechowska M, Uramowska Zyto B, Jarosz A, ...
 • - Neiger BL, Thackeray R. Application of the SMART Model ...
 • - Pereira MA, Kartashov AI, Ebbeling CB, Van HL, Slattery ...
 • _ Rafiifar S, MoazzenJami MH, Rezaeimirqaed O, Motlagh ME, Majdi ...
 • - Saffari M, Shojaeizadeh D, Ghofranipour HA, Heidarnia A, Pakpour ...
 • - Storey J.D, Saffitz B.G, Rimon G.J.Social Marketing.In: Glanz K, ...
 • _ Valntallie T B (1998). Predicting obesity in children and ...
 • نمایش کامل مراجع