بررسی نقش بازاریابی چریکی و مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان با تأکید بر نقش میانجی تبلیغات دهان به دهان (مورد مطالعه: بیمه ایران شهرستان ایلام)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,050

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ADSCONF01_004

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان با تأکید بر نقش میانجی تبلیغات دهان به دهان میباشد. همچنین بررسی روابط بین بازاریابی چریکی و مسئولیت اجتماعی از دیگر موارد حائز اهمیت در این پژوهش است. پژوهش حاضر از هدف،کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، پیمایشی- توصیفی است. دادههای مورد نیاز، از طریق پرسشنامههای استاندارد جمعآوری گردید. پایایی کلیآزمون نیز با توجه به آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید گردید. بررسی موارد با کمک تکنیکهای تحلیل مسیر و تحلیل عاملی انجام گردید. نتایج حاکی ازتأثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان است. شرکتهای بیمهای جهت تداوم در صحنه رقابت، نیازمند بهبود خدمات خود هستند و این پژوهش به مدیران پیشنهاد میکند تا با استفاده از راهکارهای بازاریابی چریکی و بکار گیری مسئولیت اجتماعی در صنعت بیمه، تبلیغات دهان به دهان را تقویت کنند و با استفاده از این مهم به وفاداری مشتریان دست یابند. در نهایت یافتههای پژوهش حاکی از آن است که شرکتهای بیمهای میتوانند از طریق توجه به تأثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت اجتماعی بر روی افزایش تبلیغات دهان به دهان و وفاداری مشتریان در جهت بهبود عملکرد و پایداری در محیط رقابتی بکوشند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عظیم زارعی

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران

سمیه زنگیان

دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین الملل، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران

وحید شرفی

دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین الملل، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • پورآزاد، ناصر، امیررضوی، پگاه، صادقی‌مقدم، معصومه. (1389) بررسی نقش تعدیل‌گری ...
 • جلیلیان، حسین، ابراهیمی، عبدالحمید، محمودیان، امید. (191) تاثیر تبلیغات دهان ...
 • بررسی رفتار اخلاقی فروشندگان دروفاداری مشتریان بیمه های عمر [مقاله کنفرانسی]
 • خیری، بهرام، قلندری، علی. (1390. سیر تاریخی بیمه در ایران ...
 • بررسی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در مدیریت گردشگری [مقاله کنفرانسی]
 • روستا، احمد، ونوس، داور، ابراهیمی، عبدالحمید. (1389). مدیریت بازاریابی، انتشارات ...
 • صمدی، سعید، پوراشرف، یاسانالله، طولابی، زینب، مطهری‌نژاد، فاطمه. (1393). طراحی ...
 • وظیفه‌دوست، حسین، معماریان، شیما. (1393). رابطه رفتار اخلاقی فروشنده با ...
 • Ason Q. Zh. Georgiana C. Dongwoo Sh. (2010). When Does ...
 • Ay, C., Aytekin, P. And Nardali, S. (2010) .Guerrilla Marketing ...
 • Babalola, Y. (2012). The Impact of Corporate Social Responsibility on ...
 • Green, T., & Peloza, J. (2011). How Does Corporate Social ...
 • Lee, S., Singal, M., & Kang, K. (2012). .The Corporate ...
 • Beerli A., Martin J.D., Quintana A., (2004), A Model Of ...
 • Keller, K. L. (2008), .Strategic Brand M anagement- Building, Measurig, ...
 • Baltes, G., &Leibing, I. (2008). Guerrilla marketing for Information Services? ...
 • Notarantonio, E. M., & Quigley, C. J. (2009). The Effectiveness ...
 • Okazaki, S. (2009). Social Influence Model And Electronic Word Of ...
 • Keller, E. (2007). Unleashing the Power of Word Of Mouth: ...
 • Mohsin Shakeel, Muhammad Mazhar Kha. (2011). Impact Of Guerrilla Marketing ...
 • Mohammad Ali, Ravi Kumar Goriparthi. (2012). Guerrilla Marketing - Reaching ...
 • Ailawadi, K. L, Luan, Y. J., Neslin, S. A., & ...
 • Lindgreen, A., & Swaen, V. (2010). Corporate Social Responsibility. International ...
 • Galbreath, J. (2009). Building Corporate Social Responsibility into Strategy. European ...
 • Robins, F. (2008). Why Corporate Social Responsibility Should Be Popularized ...
 • Takala, T. And Pallab, P. (2000). Individual, Collective and Social ...
 • Meehan, J., Meehan, K., & Richards, A. (2006). Corporate Social ...
 • Ward, S., & Lewandowska, A. (2006). Validation of a Measure ...
 • Van Der Heyden, C., & Van Der Rijt, G. (2004). ...
 • Soo Yeon Hong, Hyejoon Rim. (2010). the Influence of Customer ...
 • Jalilvand M. & Samiei N. (2012). The Effect of Electronic ...
 • Ashwin, A. (2006). Guerrilla Marketing. Teaching Business _ Economics, 10(3), ...
 • MINICHINA Available Online: Http : //ww .Minichina _ Com. Cn/M ...
 • M. Rosario Gonzalez-Ro driguez, M. Carmen D iaz-Fernandez, Biagio Simonetti. ...
 • Doi: 10. 1 0 1 6/J .Ibusrev.20 15.03.002. ...
 • Gupta, S. Pirsch, J. & Grau, S. L. (2007). A ...
 • M. E. Porter and M R. Kramer. Creating Shared Valu. ...
 • SCHRAMM, J. (2008) SHRM Workplace Forecast. Alexandria, SHRM. ...
 • Stanaland, Andrea. J. S; Lwin, May. O. And Murphy, Patrick. ...
 • Tian, Z, Wang, R & Yang, W. (2011). 'Consumer Responses ...
 • E. Arkan, S. Giner. (2013). The Impact of Corporate Social ...
 • Tamara Menichini, Francesco Rosati. (2014). the Strategic Impact of CSR ...
 • Mohr, L. A., & Webb, D. J. (2005). The effects ...
 • Ioan Constantin Dima, Stefan Vladutescu (2012). Persuasion elements used in ...
 • نمایش کامل مراجع