بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی و فرهنگ سازمانی در سازمان آموزش و پرورش شهر ایلام

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 482

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_105

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی و هر یک از ابعاد فرهنگ سازمانی می باشد.روش تحقیق: جامعه ی آماری پژوهش کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر ایلام به تعداد 150 نفر بوده اند. حجم نمونه108 نفر که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنام بود کهپرسشنام ها بر اساس طیف لیکرت تدوین گشته است. ضریب پایاری دو پرسشنام بر اساس روش آلفای کرونباخ به ترتیب0/87 و 0/93 محاسبه گردید. برای مشخص کردن ارتباط بین متغیرها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین یادگیری سازمانی و فرهنگ سازمانی در سازمان آموزش و پرورش شهر ایلام رابطه ی مثبت با ضریب 0/60 و سطح معنی داری 0/000 وجود دارد و نتایج رگرسیون نشان داد که مولفه های یادگیری سازمانی پیش بینی کننده فرهنگ سازمانی می باشند.

کلیدواژه ها:

یادگیری سازمانی ، فرهنگ سازمانی ، آموزش و پرورش ایلام

نویسندگان

امیر عبدالمحمدی

کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزش، شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ایلام

شهرام یاری

کارشناس ارشد مدیریت ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردستان

احمد کریمی

کارشناس ارشد مدیریت ورزش، شاغل در اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه

طاهره احمدی

کارشناس آموزش ابتدایی، شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ایلام

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • - خان علیزاده، رقیه کردنائیج، اسداله؛ فانی، علی اصغر؛ مشبکی، ... [مقاله ژورنالی]
 • حاتمی ناغانی، فریبا (1389). ارتباط بین یادگیری سازمانی با توانمند ...
 • - حضرتی وبری، اصغر (1389). بررسی رابطه یادگیری سازمانی با ...
 • - دفت، ریچارد ال (1383) تئوری و طراحی سازمان (ج ...
 • - رستمی یزدان آباد، سارا (1388) بررسی رابطه ی بین ...
 • - سبحانی نژاد، مهدی؛ شهائی، بهنام؛ یوزباشی، علیرضا (1385). سازمان ...
 • - شریف زاده، فتاح؛ کاظمی، مهدی (1377). مدیریت فرهنگ سازمانی. ...
 • - عباسپور، میثم (1388). ارتباط مولفه های یادگیری سازمانی با ...
 • - عبداله زاده، الهام (1389). بررسی رابطه ی یادگیری سازمانی ...
 • - مورهد، گریفین (1379). رفتار سازمانی. (سید مهدی الوانی، غلامرضا ...
 • -میر کمالی، سید محمد، (1387)، جزوه درسی رفتار و روابط ...
 • - نکوئی مقدم، محمود؛ بهشتی فر، ملیکه (1386). سازمان های ...
 • -Argyris.Chris, (1999). Organizational learning(2th end), Blackwel IPublisgers Inc. ...
 • -Bunch, B. and G. Probst (2000); "Form Organizational Learning toKnowledge ...
 • _ Bennet. Alex and Bennet. David, (2008).The partnership between rganizational ...
 • -Collinson, 7 , fedoruk cook, T.(2007), organizational learning: improving learning, ...
 • - cook, s. D. N.and D. Yanow (1993); Culture and ...
 • -Denison, D. R. and A. K. Mishra (1995); "Toward a ...
 • -Garmon, Michael. S. (2004). The relationship between orga nizationa llearning, ...
 • -Goh, S. C. (1998); "Toward a Learning Organization: The StrategicBu ...
 • -Fiol, C. M. and M. A. Lyles (1985); "Orga nizational ...
 • -James, C. R. (2003); "Designing Learning O rga _ ization":O ...
 • -Miller katrine (1994). organizational _ mmunication, belmot: wadsworth publishing company ...
 • _ Popper, M. and R. Lipshitz (1998); "Orga nizational Learning ...
 • نمایش کامل مراجع