رابطه بین عوامل انگیزشی بهداشتی ورضایت شغلی دبیران تربیت بدنی استان خوزستان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 363

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_099

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: امروزه اهمیت ایجاد انگیزش در کارکنان سازما ن ها یکى از دغدغه هاى مهم در رضایت وبهره ورى کارکنان است.هدف اصلی این پژوهش بررسس تأثیرعوامل انگیزشى بهداشتى بر رضایت شغلى دبیران تربیت بدنی استان خوزستان می باشد.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و با توجه به اهداف تحقیق روش انجام تحقیق توصیفی- همبستگی می باشدکه به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران تربیتبدنی استان خوزستان که در سال تحصیلی 93 - 92 مشغول بهفعالیت بودند (2110) می باشد. حجم نمونه نیز بر اساس حداقل نمونه قابل قبول از طریق جدول مورگان 331 نفر به دست آمد کهپرسشنامه ها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تحویل گرفته شد. ابراز مورد استفاده برای جمع آوری داده ها در این تحقیقدو پرسشنامه عوامل انگیزشی بداشتی دانت و همکاران و پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) بود. روایی هر دو پرسشنامه به تأییدمتخصصین رسید. اعتبار پرسشنامه عوامل انگیزشی بداشتی در این پژوهش 85 / 0 و پرسشنامه رضایت شغلی 86 / 0 آلفای کرونباخبه دست آمد. یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد که از بین عوامل انگیزشى بهداشتی، مولفه های استقلال کاری، احساس مسؤلیت،حقوق و دستمزد و امنیت شغلی با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی استان خوزستان ارتباط معناداری دارند. این درحالی بود کهارتباط معناداری بین مولفه های ارتقا و پیشرفت و روابط میان افراد با رضایت شغلی یافت نشد. نتیجه گیرى: توجه و برنامه ریزیجهت تامین عوامل حقوق و دستمزد مناسب، امنیت شغلی، احساس مسئولیت، و اسقلال در کار بیش از هر عامل دیگری می تواند در بهبود رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی استان خوزستان موثر باشد.

کلیدواژه ها:

عوامل انگیرشی بهداشتی ، رضایت شغلی ، دبیران تربیت بدنی استان خوزستان

نویسندگان

عزیز سرخه

دانشگاه پیام نورواحدشهرری،دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی تهران،ایران

سمیه سادات حسینی

کارشناس ارشدتربیت بدنی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • انصاری، محمداسماعیل؛ دهقانی اناری، فرشید؛ شهبازی، غلامرضا (1392)، بررسی رابطه ...
 • حقیقی، محمدعلی(1382)، مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات ترمه. ...
 • رضایی، مرتضی؛ صوفی، شعبانی؛ عباس (1392)، بررسی رابطه عوامل بر ...
 • شریعتی، م (1385)، بررسی رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی ...
 • قره خانی، ح (1387)، بررسی عوامل انگیزشی دبیران تربیت بدنی ...
 • نصیری پور، امیراشکان؛ دلگشایی، بهرام؛ کلهر، روح الله؛ زکریا کیایی، ...
 • یامین پور، احسان(1391)، بررسی رابطه بین عوامل انگیزشی با رضایت ...
 • Biljana vol. 2 (2003), economics and organization - employee commitment ...
 • Duff. A. Ea. monk (2006), Attitudes of new appointees to ...
 • Elizabeth parson. Adelina Broadbridge (2005), job motivation and satisfaction unpaking ...
 • Hersery, p. and Blanchard, k. 1998, management behavior, pratic-hall, inc, ...
 • Stone, H. M. and cranny, smith (2009), Deconstructing job satisfaction: ...
 • wegge, J. Schmidt, K. parkes, C. and van Dick, K ...
 • نمایش کامل مراجع