تبیین و تحلیل وضیعت فنی مهندسی اماکن ورزشی سرپوشیده استان اراک

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 610

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_084

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررس ی رابطه بین تعهد سازمان ی و هوش عاطفی دردبیران ورزش شهر کرمانشاه می باشد . روش پژوهش حاضر ازنوع تو صیفی، همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه دبیران ورزش شهر کرمانشاه که دارای مدرک کارشناسی ارشد به بالاهستند تشکیل داد (N=170). نمونه ی آماری بر ا ساس جدول مورگان گرجسای برابر با 120 نفر به صورت تصادفی در نظر گرفتهشد . ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه ی، هوش عاطفی و تعهد سازمانی بود . که از روایی و پایایی مناسب برخوردار بودند . جهت تجزیهو تحلیل داده ها از آزمون کالموگروف اسمیرنوف و ضریب همبس تگی پیرسون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که، رابطهمثبت و معنی داری بین هوش عاطفی با تعهد سازمانی وجود داشت (P<0/05). در تبیین نتایج این تحقیق می توان عنوان کردکارکنانی که هوش عاطفی بالایی دارند، همکاری، خلاقیت و ارتباطات بین فردی بهتری را از خود نشان می دهند، قادر به درک ،ابراز و مدیریت هیجانات خود هستند که بر نگرش آنها نسبت به شغل خود ، همکاران ، مدیران ، روسا و تعهد آنها به سازمان اثر گذاراست. پیشنهاد می شود اداره کل آموزش و پرورش دوره ها یی را برای آموزش هوش عاطفی جهت استفاده دبیران ورزش این مجموعهبرگزار نماید.

نویسندگان

فهیمه روشن

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد بروجرد

رضا صابونچی

استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

نریمان رحمانی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • قیامی راد، امیر و محرم زاده مهرداد(1385). 22 بررسی وضعیت ...
  • محرم زاده مهرداد(382 1)."مدیریت سازمانهای ورزشی"انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه. ...
  • Anderson , lindafern, ((Ameta Analysis of the match _ Non ...
  • John, M.ivancevich Michael T .Mattson, sara . M _ Freedman ...
  • _ Parker, Jerold cade ((Sport and management)) :ProQuest - Dissertation ...
  • Rod sheard, sports. Architecture, London and new york.(2001) ...
  • Sonkin , Sharon Ann , ((Management of sport organization)) the ...
  • نمایش کامل مراجع