بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت خدمات و تعهد ورزشی مشتریان زن باشگاه های ایروبیک و آمادگی جسمانی شهر شیراز

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 916

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_032

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت خدمات و تعهد ورزشی مشتریان زن باشگاه های ایروبیک و آمادگیجسمانی شهر شیراز انجام شد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی- هبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل شامل تمامی مشتریان زن باشگاههای خصوصی ایروبیک و آمادگی جسمانی شهر شیراز می باشد که با استفاده از روش نمونه-گیری خوشه ای تصادفی تعداد 241 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استانداردکیفیت خدمات ادراک شده چین لیو (2008) و مدل تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (1993) استفاده شد. به منظور تجریه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی (میانگین، میانه، انحراف معیار و مد) و روش های آمار استنباطی (پیرسون، رگرسیون وتحلیل مسیر استفاده شد. بطور کلی نتایج تحقیق نشان داد؛ که ابعاد اعتماد، پاسخ گویی و همدلی با تعهد ورزشی مشتریان زنباشگاه های ایروبیک و آمادگی جسمانی شهر شیراز ارتباط معنی داری دارنددر این رابطه نتایج رگرسیون نشان داد؛ 7 درصد از کلتغییرات واریانس متغیر تعهد ورزشی وابسته به مولفه کیفیت خدمات میباشد که متغیر پاسخ گویی بیشترین تاثیر را بر تعهد ورزشیداشته است. نتایج ضرایب اثر استاندارد در مدل اصلاح شده معادلات ساختاری مؤید این بود که متغیر کیفیت خدمات با ضریب تاثیر 0/61 بر تعهد ورزشی اثر دارد همچنین مولفه های اعتماد 0/86، پاسخگویی 0/79، اطمینان 0/79، همدلی 0/78 و ملموس بودن 0/71 به ترتیب بیشترین تاثیر را بر تعهد ورزشی داشتند.

نویسندگان

لیلا ایزدانپاه

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صدرا شیراز، ایران

سیدمحمدعلی میرحسینی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه تربیت بدنی، شیراز، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • سیدعامری، میرحسن، بهرامی، سوران، صیادی، محمد امین(1391)."بررسی رابطه بین کیفیت ...
  • کشاورزترک، محمدحسن، رحمتی اصل، ایب علی، محمودی، احمد، سجادی، سیدنصراله ...
  • ساعت چیان، وحید، صفری، حمیدرضا، رسولی، سید مهدی، اسکندری، عیسی، ...
  • سجادی، سیدنصراله، محمودی، احمد، گودرزی، محمود، میزانی، مهران (1390)."مقایسه کیفیت ...
  • نمایش کامل مراجع