تاثیر عوامل موثر بر روی مقاومت فشاری بتن سبکدانه سازه ای و تعیین رفتار بتن سبک سازه ای SLWAC

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 544

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNMS03_021

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

در این مقاله معرفی پسین چهار با سنگ دان ( دو نوع خاکستر بادی متخلخل سبک، خاکستر بادی سرد پیوند خورده و سنگ آهک خرد شده با وضع معمولی) بر مقاومت و خواص الاستیک بتن پرداخت می شود. در انتهای تحقیق یک مطالعه تجربی جامع برای بتون سبک دانه سازه ای SLWAC انجام گرفت این مطالعه با هدف تعیین رفتار بتن سبک ساز ه ای به طور مختصر به منظور تعریف پایه و اساس یک روش ساده شده برای محاسبه مقاومت SLWAC می باشد. مود های گسیختگی محتمل برای بتنسبک دانه سازه ای SLWAC و پسین ترکیبات (اجزاء) دستی به تن برروی مقاومت فشاری به صورت دقیق با جزئیات تحلیل و آنالیز شده است.

نویسندگان

مجتبی فتحی

استادیار گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه رازی

محمد ملکشاهی

دانشجوی دکتری سازه، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه رازی