مقایسه نظریه فرصت، فنون خنثی سازی و خودکنترلی در جرم شناسی موانع اقتصاد مقاومتی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,438

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IECEUS03_005

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1394

چکیده مقاله:

موضوع اقتصاد مقاومتی طی چند سال اخیر برای مقابله با شرایط تحریمی اعمال شده بر کشور ایران برای اولین بار توسط مقام معظمرهبری مطرح و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز برای شکوفایی اقتصادی و در راستای تحقق سند افق چشمانداز 20 ساله، بهقوای سه گانه ابلاغ شد. برای تثبیت اقتصاد مقاومتی، تحقیقات دانش بنیان و همه جانبه نیاز دارد که علم حقوق و جرم شناسی نیزمی تواند با جرم انگاری و پیشگیری از فرصت های وقوع جرایمی که مانع تحقق اقتصاد مقاومتی می شود، هم عرض دیگر علوم بهتحقق این نظریه نوپا کمک کند. نظریه های جرم شناسانه مختلفی درباره علل وقوع جرم مطرح شده است. برخی از نظریه ها علل دوررا مورد بررسی قرار داده و برخی نیز علل قریب وقوع جرم که عینی تر و ملموس تر است، را مورد مطالعه قرار می دهند که نظریه هایفرصت جرم، فنون خنثی سازی و نظریه خودکنترلی ازجمله نظریه های دسته دوم بوده و وقوع جرم را معلول تقارن فرصت جرم میداند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید با بهره گیری نظریه فرصت، برایپیشگیری از وقوع جرم، خاصه جرایم و مفاسد کلان اقتصادی، فرصت های جرم را از بین برد.

نویسندگان

رضا طبسی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

احمد رمضانی

استادیار دانشگاه علم و فرهنگ