بررسی نقش تبادل دانش ضمنی بین واحد فروش و واحد بازاریابی در افزایش موفقیت بازاریابیشرکت ها

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 651

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEI01_437

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تبادل دانش ضمنی بیی واحیدهای فیروش و بازاریابی در افزایش موفقییت بازاریابی شرکتها می باشد تا از ای طریق بتواند در ایجاد مزیت رقابتی جهت شرکت ها و موفایت آنها و در نهایت شکوفایی اقتصاد، یاری رساند. بدین منظور جهت سنجش ناش تبادل دانش ضمنی از 5 مؤلفه : کیفییت ارتباطات میان بخشها ،اعتماد همکاران ،فرصتهای اجتماعی سازی، تعارض میان بخش ها و حمایت مدیریت ارشد و همچنین جهت سنجش موفقیت بازاریابی از 3 مؤلفه : نوآوری در برنامه بازاریابی، کارآیی نسبی و اثربخشی نسبی استفاده گردید. ای پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر فرآیند اجرا، تحلیلی – استنباطی و از نظر نوع داده ها، کیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکتهای صینای کاشی شهر یزد شامل 200 نفر- شرکت می باشد. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه می باشد که پایایی آن توسط آزمون آلفیی کرونباخ 0/864 تأیید گردید. نتایج پژوهش بیانگر وجود ارتباط مثبت بی مؤلفه های اعتماد بین همکاران و فرصت های اجتماعی سازی با متغیر تبادل دانش ضمنی بی فروش و بازاریابی و همچنین ارتباط مثبت تبادل دانش ضمنی بین هیر 3 مؤلفه موفقیت بازاریابی یعنی نوآوری در برنامه بازاریابی، کارآیی نسبی و اثربخشی نسبی و در نتیجه وجود رابطه مثبت بین تبادل دانش ضمنی بیین فروش و بازاریابی با افزایش موفقیت بازاریابی، می باشد

نویسندگان

فروغ حیرانی

عضو هیئت علمی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،

آرش سلیمانی فارسانی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

سمیه شاکر اردکانی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • - برزین پور، فرناز و اسدی، آتنا، ارائه چارچوب مفهمومی ...
 • - حمدی، کریم؛ وظیفه دوست، حسین و حاجی محمدعلی، علی، ...
 • - دراکر، پیتر، 1380، چالش های مدیریت در سده 21، ...
 • - سیدی، سیدجلال، دانش ضمنی، مدیریت دانش و سیستم های ...
 • - شیرخدایی، میثم؛ مدهوشی، مهرداد و حاتمی، کیوان، بررسی رابطه ...
 • - طبیبی، سید جمال الدین؛ ملکی، محمدرضا _ دلگشایی، بهرام، ...
 • - قربانی زاده، وجه اله و خالقی نیا، شیرین، نقش ...
 • - مولوی، سلیمان؛ عابسی، سعید و شاه طهماسبی، اسماعیل، اولویت ...
 • - میرک زاده، علی اصغر و بهرامی، مجید، بازاریابی اجتماعی ...
 • - نجمی، منوچهر؛ عطریانفر، هادی؛ موسوی رضوی، میرمصطفی و جعفری، ...
 • Barclay O. Rebecca, Philipc, Murray(2005). What is Knowledge Management?. Knowledge ...
 • Bowen, D. E. & Lawler, E. E.(1992). The Empowerment of ...
 • Cavusgil, S. T., Calantone, R. J., & Zhao, Y. (2003). ...
 • Chimhanzi, J., & Morgan, R. E. (2005). Explanations from the ...
 • Dawes Ph, Massey G.R (2005). Antecedents of conflict in marketing's ...
 • Dawes P. L, Massey G (2006). A study of relationship ...
 • Dennis B. Arnett, C. Michael Wittman (2014). Improving Marketing Success: ...
 • Eisenhardt, K. M., & Galunic, D. C. (2000). Coevolving at ...
 • Foos, Ted., Schum, Gray and Rothenberg, Sandra(2006). Tacit Knowledge Transfer ...
 • Hall, R., & Andriani, P. (2003). Managing knowledge associated with ...
 • Hoffman James, Hoelscher Mark L, Sherif Karma(2005). Social Capital, Knowledge ...
 • Hunt, S. D. (2000). A general theory of competition: Resources, ...
 • Hunt, S. _ Arnett, D. B., & Madhavaram, S. (2006). ...
 • Huysman, _ (2006). IT to Support Knowledge Sharing in Communities ...
 • Johlke, M. C., & Duhan, D. F. (2001). Testing competing ...
 • Kim, S., Suh, E., Hwang, H. (2003). Building the knowledge ...
 • Kotler, P. & Keller, K. (2007). Marketing Management, 12th ed. ...
 • Lam, A. (2000). Tacit knowledge organizational learning and societal institutions: ...
 • Levin, D. Z., & Cross, R. (2004). The strength ofweak ...
 • Lin, C. P. (2007). To share or not to shar. ...
 • Matthyssens P, Johnston W (2006). Marketing & sales: optimization of ...
 • McAdam, Rodney, Mason, Bob and McCrory, Josephine(20 07). Exploring the ...
 • Merwick, A. D.(2003). Knowledge Management Technology, Systems Journal, Vol. 40, ...
 • Meunier-F itzhugh K. L, Piercy N. F (2007). Exploring collaboration ...
 • Nonaka, I (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation ...
 • Sividas, E., & Dwyer, F. R. (2000). An examination of ...
 • Snowden, D. (1999). A Method for Achieving Symbiosis Among Intellectual ...
 • Stephen, A. T., & Coote, L. V. (2007). Interfirm behavior ...
 • Szulanski, G. (1996). Exploring internal stickiness: Impediments to the transfer ...
 • Wiig, Karl M.(2002). New Generation Knowledge Management: What May We ...
 • Wittmann, C. M., Hunt, S. D., & Arnett, D. _ ...
 • نمایش کامل مراجع