رابطه بین هوش معنوی و خودکار آمدی با تعهد سازمانی مدیران دوره دوم متوسطه شهر اصفهان در سال- تحصیلی 93-1392

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 571

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEI01_259

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی با تعهد سازمانی مدیران دوره دوم متوسطه شهر اصفهان با استفاده از روش توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران دوره دوم متوسطه شهر اصفهان به تعداد 264 نفر بوده که با استفاده از فرمول حجم نمونه و روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای متناسب با حجم 166 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه های هوش معنوی کینگ (2008 )، خودکارآمدی شوارتز و جروسالم ( 1981 )و تعهد سازمانی آلن و می یر ( 1990 ) بود. ضریب پایایی پرسشنامه ها بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب 0/75 ، 0/81، 0/80 برآورد گردید. یافته ها نشان داد بین هر کدام از متغیرهای هوش معنوی و خودکارآمدی با تعهد سازمانی مدیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی با تعهد سازمانی مدیران بر حسب دولتی و غیردولتی بودنمدرسه محل خدمت تفاوت معنادار ندارد همچنین بین مدیران از نظر هوش معنوی و خودکارآمدی بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معنادار مشاهده نشد، اما مدیران از نظر تعهد سازمانی بر حسب متغیر مدرک تحصیلی تفاوت معنادار داشتند .

کلیدواژه ها:

هوش معنوی ، خودکارآمدی ، تعهد سازمانی ، مدیران مدارس دوره دوم متوسطه

نویسندگان

فرزانه حیدری

کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،

نرگس سعیدیان

استادیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ارشدی، ن. نیسی، ع ا. عبادی، دادرس، م، 1391). رابطه ...
 • پرنده، ا. ایزدی، ا. عبادی، ع. قنبری، م. (1390). رابطه ...
 • I3] توکلی، س. (1392). رابطه بین هوش معنوی با رفتار ...
 • سرخوش س. کشاورز ل. (1392). ارتباط خودکارآمدی شغلی مدیران معهدسازمانی ...
 • ا جعفری پ، قورچیان ن ق، بهبودیان ج، شهیدی ن.(1390). ...
 • _ شهیدی ن، جعفری پ، قورچیان ن ق، بهبودیان ج.(1390).رابطه ...
 • قربانی م، حقیقی م، محمدعلی تجریشی ا، رسته مقدم ا. ...
 • موسوی زاده ز، عدلی م. (1387). معیارهای انتخاب و انتصاب ...
 • مسعودی، ا.حاجی نبی، ک. نصرتی نژاد، ف.سوانی زنورق، ح ا. ...
 • انصر اصفهانی، اعتمادی ا. (1391). رابطه ویژگی های شخصیتی با ...
 • انیاز آذری، کیومرث. (1391). بررسی تاثیر شادابی و نشاط در ...
 • ایزدانی م.(1391). رابطه بین درک کارکنان از معنویت محیط کار، ...
 • Crow MS, Lee CB, Jooj J.(2012). Organizational justice and organizational ...
 • Emmons RA.(200 .). Spirituality and intelligence: problem and prospects. The ...
 • Amram Y.(2009). "Intelligence beyond IQ: The contribution of emotional and ...
 • Bandura A. (20 _ .). Cultivate Self- Efficacy for Personal ...
 • Crow MS, Lee CB, Jooj J.(2012). Organizational justice and organizational ...
 • Fatima A, Zahidzqubal M, Imram R.(2013). Organizational commitment and counterpro ...
 • FU W, Deshpande SP.(2013). The impact of caring climat, job ...
 • Gupta MG.(2012). Spiritual intlligence and emotional intelligence in relation to ...
 • Kanchana PN (2012). Job Satisfaction as Predictor of Organizational Commitment ...
 • King DB _ (2008). "Rethinking claims of spiritual intelligence: A ...
 • Luthans F, Zhu W, Avolio BJ.(20 _ The impact of ...
 • Liaw EC.(20 .9). Teacher efficacy of pre- service teachers in ...
 • Matthew SC, Chang-Bae L, Jae-Jin J .(2012) , Organizational justice ...
 • Meyer J , Allen N. (1997). Commitment in the workplace ...
 • Nelia. (20 .8). The role of self- efficacy in employee ...
 • Niu Han-Jen. (2010). Investigating the effects of self- efficacy on ...
 • Ozyer K, Erylgit M, Erbaharli A .(2013). The Relationship between ...
 • Thangarag R. (2014). Impact Spiritual Intelligence _ Organization Commitment and ...
 • نمایش کامل مراجع