بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر رشد تولیدات در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرمشب تاب

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 774

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEI01_043

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

چکیده مقاله:

فضای رقابتی کنونی، رشد تولیدات و تثبیت نوسانات اقتصادی، از مهمترین اهداف اقتصاد کلان هر کشور میباشد. استفاده از شاخصهای اقتصاد مبتنی بر دانش یا دانشبنیان به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت تقاضا میتواند در تحقق این مهم نقش مؤثری ایفا نماید. لذا بسته به ساختار، روابط و شرایط اقتصادی حاکم بر کشورها، نقش دانش و مدیریت دانش در تأثیرگذاری بر تولید مهم و قابل توجه بوده و نتایج مطالعات تجربی انجام شده مؤید این مطلب است. زیرا در نظریه های جدید رشد اقتصادی، دانش به عنوان نوعی متغیر برون زا( در اقتصاد)به شمار نمی رود، بلکه بخش اصلی و کلیدی نظام اقتصادی محسوب می شود. دانش به عنوان اصلی ترین نوع سرمایه تلقی می شود و رشد اقتصادی ریشه در انباشت دانش دارد، زیرا انباشت دانش منشأ فناوری، نوآوری و کارآفرینی است. از این رو، با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد ایران بررسی اثرات شاخصهای اقتصاد دانش بنیان بر رشد تولیدات می تواند حائز اهمیت باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی چگونگی اثرگذاری ابعاد اقتصاد دانش بنیان بر رشد تولیدات در اقتصاد ایران در چارچوب مدلهای متعارف رشد اقتصادی میباشد. به لحاظ روششناسی در پژوهش حاضر با استفاده از دادههای سری زمانی سالانه اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 1353- 1391 که از اطلاعات و دادههای بانک مرکزی استخراج گردید، نقش شاخصهای اقتصاد دانش بنیان شامل آموزش و منابع انسانی، زیر ساخت اطلاعات و ارتباطات، موجودی سرمایه و درجه باز بودن تجاری بر رشد تولیدات با بهرهگیری از الگوریتم جستجوی گرانشی GSA و الگوریتم کرم شب تاب FA مورد آزمون تجربی قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، روابط مفروض در فرضیههای پژوهش، شامل اثرات مثبتاقتصاد دانشی و ابعاد آن در رشد تولیدات داخلی اقتصادی مورد پذیرش واقع شد.

نویسندگان

امین قاسمی نژاد

کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، گروه اقتصاد، کرمان، ایران.

نینا میرانی

دانشجوی دکتری تخصصی اقتصاد دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، گروه اقتصاد، تبریز، ایران.

پریچهر آذری

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران- پردیس بین المللی ارس، دانشکده اقتصاد، گروه اقتصاد، جلفا، ایران.

سعیده سمندری

کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه پیام نور کرج، دانشکده اقتصاد، گروه اقتصاد، کرج، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اجدی، کاظم، رهبری بنائیان، غلامرضا، سلطانی فسقندیس؛ غلامرضا (1391)، تحلیل ...
 • انتظاری، یعقوب (1383)، ظهور اقتصاد دانش و ضرورت تحول در ...
 • تحلیل تطبیقی نقش مولفه های اقتصاد دانش محور بر رشداقتصادی [مقاله ژورنالی]
 • _ بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی (سال های1353- .(1389 ...
 • _ بهبودی، داود، ممی پور، سیاب (1386)، تجارت بین الملل، ...
 • _ بهبودی، داود و امیری، بهزاد (1389)، رابطه بلندمدت اقتصاد ...
 • _ جنگانی، سمیرا، مهربانی، فاطمه و قبادیریال، صغری (1392)، مقایسه ...
 • _ حسینی، سید شمس الدین و اکبر چهارمحالی بیغش (1384)، ...
 • _ دیزجی، منیره، دانشور، سهند، و بابایی اناری، علیرضا (1391)، ...
 • _ زاهدی، شمس السادات و مهدی خیراندیش (1386)، تبیین عوامل ...
 • صادقی، مسعود و کریم آذربایجانی (1385)، قش و جایگاه اقتصاد ...
 • برآورد سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران طی سال های 1345-1380 [مقاله ژورنالی]
 • _ صمدی، علی حسین و پهلوانی مصیب (1388)، همجمعی شکست ...
 • عمادزاده، مصطفی و بکتاش، فروزان (1384)، اثر آموزش بر ارزش ...
 • عمادزاده، مصطفی وروح اللله شهنازی (1386)، بررسی مبانی و شاخص ... [مقاله ژورنالی]
 • مشیری، سعید و جهانگرد، اسفندیار (1383)، فناوری اطلاعات و ارتبلطات ... [مقاله ژورنالی]
 • مشیری، سعید و نیک پور، سمیه (1386)، تاثیر فناوری اطلاعات ... [مقاله ژورنالی]
 • _ معمارنژاد، عباس (1384)، اقتصاد دانش بنیان؛ الزامات، نماگرها، موقعیت ...
 • ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان های دانش محور [مقاله کنفرانسی]
 • نجارزاده، رضا، آقایی خوندابی، مجید و طلعتی، مصطفی (1386)، اثر ...
 • _ ناظمان، حمید و اسلامی فر، علیرضا (1389)، اقتصاد دانش ...
 • وحیدی، پریدخت (1381)، اقتصاد دانش محور و نقش تحقیق و ...
 • O'Mahony, M, Vecchi, M., 2005; Quantifying the impact of ICT ...
 • Adams, J. D. (1990), Fundamental stocks of knowledge and productivity ...
 • APEC (20 _ 0), towards kno wledge-based economy in APEC, ...
 • Benhabib, J, Spiegel, M.M. (1994), the role of human capital ...
 • Chen, D.H.C, Dahlman, C., (20 05), Knowledge and development: a ...
 • Dasgupta, P. & P. David (1994), Toward a New Economics ...
 • Enders, W. (20 04), Applied Econometric Time Series, University of ...
 • Godin, B. (2001), the knowledge based econony: conceptual framework or ...
 • Hanushek, E. & kimko, D. D. (2000), Schooling labor-Force Quality, ...
 • Hsu, G.J., Lin, Y.H. & Wei, Z. Y. (2008), Competition ...
 • Kerr, A. & Riain, S. o. (2009), Knowledge Economy International ...
 • Kaufmann, D, Kraay, A, Zo ido-Lobaton, P. (2002). Governance matters ...
 • Lederman, D. (2007), Product innovation by incumbent firms in developing ...
 • Mansfield, E. (1991), Academic Research and Mdustrial Innovation; Research Policy, ...
 • Oliner, S. D. & Sichel, D. E. (2003), the resurgence ...
 • Pilat, D. & Lee, F. (2001), Productivity growth in ICT ...
 • Papaioannou, S, Dimelis, S. (2007), Information technology as a factor ...
 • Romer, P. M. (1986), Increasing returns and long- run growth, ...
 • Sabau, G. L. (2010), Know, live and let live: Towards ...
 • Schreyer, P., (2002), Knowledge spillovers and regional growth in Europe; ...
 • Solow, R. (1957), Technical change and the aggregate production function, ...
 • Stijn, C, Luc, L, 2002; Financial development, property rights and ...
 • Tan, H.B. & Hooy, C. W. (2007), The Development of ...
 • Van Stel, A, Nieuwenhuij sen, H. (2000), Knowledge spillovers and ...
 • Wilson، D. . & Jarzabkowski, P. (2006). "Actionable Strategy Knowledge: ...
 • World Ban. (2003 a), Engendering ICT: ensuring gender equality in ...
 • World Bank. (2003b), ICT and MDGs: a World Bank group ...
 • نمایش کامل مراجع