بررسی میزان احترام به قوانین ترافیکی در تهران و راهکارهای موثر برای افزایش آن

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,455

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TAC01_45

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1384

چکیده مقاله:

هدف این مقاله مطالعه و بررسی انواع تخلفات ترافیکی در تهران و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه خود رانندگان می باشد. این تحقیق به صورت نظرسنجی از سیصد نفر از رانندگان در تهران انجام گرفته که معمولا به صورت مرتب هر روز در شبکه های شهر رانندگی می کنند. نظرسنجی از دو بخش تقسیم شده است؛ بخش اول مربوط به انواع تخلفات رانندگی موجود در تهران بوده و بخش دوم در رابطه با بررسی راهکارهای مختلف ار ایه شده توسط رانندگان می باشد. میزان احترام به قوانین رانندگی در سنین مختلف رانندگان ، میزان تحصیلات ، جنسیت آنان و ... مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت . ضمنًا آمار تخلفات گرفته شده از اداره راهنمایی و رانندگی نیز مورد تحلیل قرار گرفته و با نتایج نظرسنجی مقایسه شده است . جالب توجه است نتایج نشان داد که اکثریت سوال شدگان اذعان داشتند که قوانین رانندگی اشکالات چندانی ندارند و از میان انواع راهکارهای ارائه شده ، آموزش و ارتقا فرهنگ ترافیک بهترین راهکار برای افزایش میزان احترام به قوانین ترافیکی می باشد ، به گونه ای که آموزش در مدارس با ۴۱ درصد و آموزش در رسانه ها با ۲۹ در صد از نظر رانندگان بهترین راهکارها می باشند . همچنین میزان فوق در افراد زیر بیست سال که دارای گواهی نامه رانندگی می باشند قابل توجه بوده که به دلیل فقر فرهنگ ترافیک محیط به تدریج در سنین بالاتر کاهش می یابد . میزان احترام به قانون با افزایش سطح تحصیلات رانندگان نیز سیرصعودی دارد . نیاز برای تغییر کلی فرهنگی و انعکاس آن بر وضعیت، انتظارات و باورهای استفاد ه کنندگان از راه وجود دارد . تکنولوژی تغییرات زیادی در وسایل ، را هها و مدیریت ترافیک آورده است، اما به خود رانندگان، انتظاراتشان ، وضعیتشان و فرهنگ رانندگی توجه کم تری داشته است . در ادامه به بررسی رفتار رانندگی و نقش آن در ایمنی ترافیک پرداخته شده است . راهنمایی های مناسب که آنالیز اجرا باورها و افکار انعکاسی را تشویق می کند و ارزیابی مناسب زمینه عمومی آنها میتواند تغییرات زیادی در رفتارها ایجاد کند . در کشورهای دموکراتیک روشی که بر ارزیابی خود و انعکاس آن تاکید می کند، مقبول تر است تا اینکه فقط به موانع قانونی تکیه گردد .

کلیدواژه ها:

قوانین ترافیک- تخلفات رانندگی - فرهنگ ترافیک- رفتار رانندگی- فرهنگ رانندگی

نویسندگان

منصور حاجی حسینلو

استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دکتر در رشته مهندسی ترا

محمدرضا گلیج

مهندس و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته راه و ترابری دانشگاه صنعتی خواجه ن