عوامل موثر بر حوادث رانندگی، تدابیر بهبود نجات و امداد رسانی و مدیریت کاهش اثرات سوانح

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,184

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TAC01_29

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1384

چکیده مقاله:

حوادث و سوانح رانندگی و جاده ای در کشور ما، تاکنون موجب تحمیل خسارات و تلفات قابل توجهی شده و در این مقاله سعی شده که عوامل بروز آن با توجه به مطالعات و آمارهای موجود، مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و در ادامه به بعضی از تاکتیک ها و روش ها در جهت اهداف امدا درسانی و نجات مصدومین پرداخته می شود. هم چنین با توجه به بروز آتش سوزیهای نگران کننده در وسایل نقلیه در سالیان اخیر، عوامل موثر بر بروز آتش سوزی و راهکارهای بهبود ایمنی در برابر آن مورد بحث اجمالی قرار م یگیرد. در پایان، پیشنهادات و کلیات برنامه ایمن سازی در زمینه حوادث رانندگی و جاده ای مطرح میشود.

کلیدواژه ها:

حوادث جاد های- مدیریت کاهش اثرات حوادث جاد های - امدا درسانی و نجات

نویسندگان

داوود ترابی

مهندس مکانیک – فوق لیسانس مهندسی ترافیک ( هم ترازی هیات علمی – مدیر

پرویز رزمیانفر

مهندس شیمی- فوق لیسانس مدیریت بحران (هم تراز یهیات علمی – معاون آموزش