اعتبار سنجی مدل های پیش بینی تصادفات با استفاده از روش های ناپارامتری (محور مورد مطالعه: فومن-رشت)

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,359

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TAC01_19

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1384

چکیده مقاله:

در این مقاله با استفاده از روش های ناپارامتری، صحت مدل مورد استفاده، جهت پیش بینی تعداد تصادفات از محور فومن - رشت مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از مدل مناسب ، تعداد تصادفات برای ماه های آتی در این محور پیش بینی می گردد.پیش بینی تعداد تصادفات با توجه به اهداف مختلف از جمله :۱- تعیین ظرفیت راه ها برای تصمیم گیری درخصوص گسترش راه موجود اعم از تعریض، دوبانده نمودن و....۲- اولویت بندی در ایمن سازی راه ها در جهت کاهش تصادفات۴- و یا در خصوص هشدارهای ترافیکی با توجه به پیش بینی های کوتاه مدت صورت می پذیرد. مزیت استفاده از روش های ناپا رامتری جهت بررسی صحت مدل، در این است که هیچ گونه پیش فرض توزیع خاص برای متغیر مورد بررسی، وجود نداشته و اصطلاحًا، آزاد توزیع بوده ودر مواردی که حجم نمونه کم می باشد نیز نتایج قابل قبولی ارایه میدهد.

کلیدواژه ها:

رو شهای ناپارامتری- سری زمانی- حجم ترافیک- مدل ARMA- مدل ANFIS

نویسندگان

هادی گنجی زهرایی

کارشناس ارشد آمار، پژوهشکده حمل و نقل، بخش اقتصاد حمل و نقل

عبدالرضا رضایی ارجرودی

کارشناس ارشد راه وترابری، پژوهشکده حمل ونقل، بخش اقتصاد حمل ونقل

فاطمه زاهد

کارشناس ارشد محیط زیست، پژوهشکده حمل و نقل، بخش اقتصاد حمل و نقل