بررسی موردی دقت و کارایی روش های براورد نرخ انتقال رسوب کرانه ساحل(مطالعه موردی بندر چابهار)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 551

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KMSU01_185

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1394

چکیده مقاله:

پیش بینی و تعیین نرخ انتقال رسوب کرانه ساحل و در مجاورت سازه های ساحلی از جمله موضوعات اساسی و مشکل آفرین در بحث مهندسی سواحل و بندرها می باشد. از زمانی که ساده ترین سازه های ساحل ساخته شده اند تا به امروز که بزرگ ترین سازه های ساحلی به لحاظ مصارف صنعتی و ااقتصادی متعدد ساخته شده اند، محققان و اندیشمندان درگیر این پدیده بوده اند. برآورد نرخ انتقال رسوب کرانه ساحل در گستره وسیعی از تحقیقات مهندسی ساحل ضروری است. روش های زیادی برای محاسبه نرخ انتقال رسوب کرانه ساحل وجود دارد. در یان تحقیق پس از ارزیابی تعدادی از این روش ها با استفاده از متداول ترین فرمول های براورد نرخ انتقال رسوب کرانه در ساحل چابهار براورد می شود و مقایسه ای بین مقادیر به دست آمده توسط این فرمول ها ومقدار اندازه گیری شده میدانی انجام گرفته و ضرایب جدیدی برای این فرمول ها پیشنهاد می گردد. بدین ترتیب دقیق ترین برآورد نرخ انتقال رسوب کرانه ساحل در منطقه ساحلی چابهار با استفاده از روابط تجربی به دست می آید.

کلیدواژه ها:

انتقال رسوب موازی ساحل ، چابهار ، سواحل جنوبی ایران

نویسندگان

صالح کوثری زاده

کارشناس ارشدمهندسی سواحل، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

نیما شهنی کرم زاده

دانشیار، دانشکده مهندسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی خرمشهر

مهدی بهداروندی

دانشیار ،دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر