بررسی پتانسیل فنی- اقتصادی انرژی برق آبی در ایران و جهان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,436

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENERGYBON02_034

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1394

چکیده مقاله:

یکی از انواع انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی برق آبی 4 است و به دلیل مزایایی که دارد در زمرهی عمدهترین منابع تجدیدشونده قرار دارد.تکنولوژی برق آبی 5 به سرمایه فراوانی نیاز دارد و بازگشت سرمایه در نیروگاههای کوچک نسبت به نیروگاههای بزرگ دارای نرخ بالاتریاست. تولید برق از برق آبی کمک قابل توجهی به تقاضای درحال رشد برق در جهان میکند و در حال حاضر بخش عمدهای از برق در55 کشور توسط انرژی برق آبی تولید میشود. ایران نیز علیرغم داشتن منابع فراوان نفت و گاز به دلیل شرایط آبوهوایی مناسب ازپتانسیل خوبی در این زمینه برخوردار است. از نظر اقتصادی هزینه بهرهبرداری از نیروگاههای برق آبی به دلیل نیاز نداشتن به سوخت وپایین بودن هزینههای تهیه و نگهداری بسیار کم است. در قرن 12 انرژی برق آبی همچنان به رشد خود ادامه میدهد و انتظار میرودمجموع ظرفیت راهاندازی شدهی نیروگاههای برق آبی کوچک در سال 2015 به 140 گیگاوات و در سال 2020 به 102 گیگاوات برسد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

نیره توسلی عبدل آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه فردوسی مشهد

الهه شاهپرست

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه فردوسی مشهد

مصطفی کریم زاده

استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد