بررسی رابطه ی بین کارایی خانواده باعزت نفس واحساس انسجام درفرزندان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 690

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HEALTH02_041

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1394

چکیده مقاله:

نقش خانواده درتکوین و پرورش شخصیت فرزندان و سازگاری های آتی آنان قابل انکار نیست و کنشهای خانوادگی روابط بعدی فرزندان را تحت تاثیر قرارمیدهد لذا هدف پژوهش حاضربررسی رابطه احساس انسجام و عزت نفس باکارایی خانواده است روش پژوهش توصیفی و ازنوع همبستگی می باشد جامعه موردنظر کلیه دختران دبیرستانی شهرستان اردستان می باشد که ازمیان آنها تعداد 38نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ابزارها شامل مقیاس کارایی خانواده پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت و پرسشنامه احساس انسجام فلسنبرگ می باشد یافته ها نشان داد بین کارایی خانواده و عزت نفس فرزندان رابطه ی معناداری وجود دارد نتایج پژوهش نشان داد عزت نفس و احساس انسجام فرزندان ازکارایی خانواده و کنشهای آن تاثیر می پذیرد و هرچه خانواده و روابط درونی آن سالم تر و مثبت تر باشد شخصیت فرزندان نیز به تبع سالم تر خواهد بود بنابراین بطور کلی میتوان گفت کارایی خانواده برعزتنفس و احساس انسجام فرزندان موثرمیباشند

نویسندگان

زهره مهدوی نیسیانی

کارشناس کودکان استثنایی دانشگاه فردوسی مشه

جواد حسینی

کارشناس ارشدروانشناسی بالینی دانشگاه آزادتربت جام مسئول مکاتبات

علی بایگی

کارشناس ارشدروانشناسی بالینی دانشگاه آزادتربت جام

عاطفه هاشمی

کارشناس کودکان استثنایی دانشگاه فردوسی مشهد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آقاجانی.ا.(375 1)بررسی ویژگی های شخصیتی دانشجویان مجرد18تا25سال دانشگاه های تهران ...
 • -احتشام‌زاده، پروین‌وهمکا را ن(392 1)، رابطه‌بین‌احساسا نسجام وعملکرد شغلی بامیانجی‌گری ...
 • افروز، غلامعلی (1381).افسردگی نوجوانان، علل و روش های درمان. ماهنامه ...
 • پورسینا، مجید(382 1)بررسی ومقایسه عزت نفس، افسردگی وپیشرفت تحصیلی دانش ...
 • جاهدی، سهیلا وهمکاران(1392)، تعیین قدرت پیش بینی کنندگی انسجام وانعطاف ...
 • جعفری اصغروهمکاران(1386).رابطه بین کارایی خانواده ودینداری باسلامت روان ومقایسه آن ...
 • دلاور، علی(379 1)، روش‌تحقیق‌درردوا نشناسی‌وعلوم تربیتی.تهران :نشرویرایش. ...
 • سلیمی، سیدحسن(386 1) .بررسی‌عزت‌نفس‌د رنوجوا نان دارای مشکلات رفتاری.مجله روان ...
 • شرفی، محمدرضا.(1380).جوان و بحران هویت.تهران:انتشارا ت سروش. ...
 • شکری، امید وهمکاران(387 1)، نقش تفاوت های جنسیتی درسبک های ...
 • صفایی، ح و امامی، ا(375 1).حقوق خانواده(جلداول)، نکاح وانحلال آن، ...
 • گلانتر، میردی وهارتل، کریستین آر.سوء مصرف مواد، خاستگاه ها ومداخلات ...
 • لشکری، منصوره(383 1)، رابطه کارایی خانواده باسلامت عمومی فرزندان. پایان ...
 • محمدی، نورالله(384 1) بررسی‌مقدماتی اعتبار وقابلیتا عتمادمقیاس عزت نفس روزنبرگ. ...
 • معمارباشی اول، مژگان و همکاران(1 139)، رابطه ی احساس انسجام ...
 • مهدوی، محمدصادق(381 1).مطا لعه‌جامعه‌شناختی‌تا ثیرفوت‌پدربرآسیب های _ جتماعی‌نوجوانان، پژوهش ها ...
 • نایک، آنیتا382 1).موادمخدر، هرگز. ترجمه :فا طمه زمانی.تهران :انتشارات پیدایش، ...
 • نجفی، محمودوهمکارا ن(385 1)بررسی رابطه کارایی خانواده و دینداری بابحران‌هویت ...
 • -نوابی‌نژاد، شکوه(380 1).مشاوره‌ازدواج‌وخا نواده درمانی.تهران :انتشارات انجمن اولیاء و مربیان. ...
 • وجدان پرست، حسین(378 1).بررسی رابطه عزت نفس وپیشرفت تحصیلی دانشجویان ...
 • نوری، زهرا(1393)بررسی رابطه کارایی خانواده باعزت نفس وگرایش به انتخاب ...
 • Ahmadi EA. Family Psychology and the educational role. Link Magazine; ...
 • Antonovsky, Aron (1996). The salutogenic model as a theory to ...
 • Bhushan, R. (1993).Identifi and fam ily function link;An investigation of ...
 • Flensb org-medsen, T., Ventegodt, S., Merrick, J. (2006). Sense of ...
 • Flensborg-m edsen, T., Ventegodt, S., Merrick, J. (2006). Sense of ...
 • Flensb org-medsen, T., Ventegodt, S., Merrick, J. (2006). Sense of ...
 • Gumey, p.w. (2005) .self-esteem in children with special educational needs.londan. ...
 • Konttinen, H; Haukkala, A.;Uutela, A. (2008). Comparing Sense of coherence, ...
 • Urakawa, K., &Yokoyama, K. (2009). Sense of Coherence (SOC) may ...
 • Wille, B.; De Fruyt, F.; Feys, M. (2013). Big five ...
 • Zare M. The Exploring of Effect of Family Comm unication ...
 • نمایش کامل مراجع