عوامل تنش زاوروشهای سازگاری درپرستاران بخش های روانپزشکی مرکزآموزشی درمانی رازی تبریز

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 472

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HEALTH02_032

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1394

چکیده مقاله:

پژوهش حاضرازنوع توصیفی تحلیلی باهدف تعیین عوامل تنش زاو روشهای سازگاری باآنها درپرستاران بخشهای روانپزشکی با حجم نمونه 104 نفردرمرکزاموزشی درمانی رازی شهرتبریزمی باشدبرای جمع اوری داده ها ازسه پرسشنامه مشتمل براطلاعات فردی پرسشنامه استرس شغلی دی سی. ال روشهای سازگاری با استرس درپرستاران بخشهای روانپزشکی استفاده شد برای تجزیه و تحلیل یافته ها ازنرم افزار SPSS-17 و جهت پاسخ به سوالات پژوهش ازازمونهای اماری ضریب همبستگی پیرسون رگسیون تحلیل واریانس ازمون تعقیبی توکی و ازمون تی استفاده گردید دستمزد پایین تهدید ازطرف بیماران و همراهان نبود امنیت کافی دربخش استرسهای شایع نمونهها بودند پرستاران بخشهای حاداسترس شغلی بالاتری نسبت به پرستاران سایربخشها تجربه میکردند این اختلاف درپرستاران بخشهای مزمن معنی دار بود P=02/0 بجز متغیر جنس ارتباط معنی داری مابین سایرمتغیرهای فردی با استرس شغلی مشاهده نشد پرستاران مرداسترس شغلی بالای معنی داری درمقایسه با پرستاران زن تجربه می کردند P=04/0 اکثرپرستاران با خودباوری افزایش دانش و تجربه تکیه برتوانایی ها سعی درسازگاری باتنشهاداشتند استفاده ازروشهای عاطفی محور درپرستاران بخشهای حاد استفاده ازروشهای مساله مدار درپرستاران بخشهای مزمن بیشتر ازسایر بخشها گزارش گردید بکارگیری روشهای انحراف فکر و توجه و برخورد هیجانی درپرستاران زن نسبت به پرستاران مرد بیشتر بود

کلیدواژه ها:

پرستاران ، بخشهای روانپزشکی ، استرس شغلی ، روشهای سازگاری عاطفی محور ، روشهای سازگاری هیجان محور

نویسندگان

یوسف وارسته مقدم

کارشناس ارشدپرستاری کودکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز مرکزآموزشی درمانی رازی

مجید صادق فرد

مسئول واحدمددکاری کارشناس ارشدروانشناسی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مرکزآموزشی درمانی رازی

سیدحسین محمدی

سوپروایزرآموزشی کارشناس ارشدپرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مرکزآموزشی درمانی رازی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آهنگرزاده، س؛ شمس، ش؛ ساقی زاده، م.(1387). بررسی مقایسه ای ...
 • رحیمی، ا؛ احمدی ف؛ آخوند م.(1383). بررسی میزان و عوامل ...
 • شاکری نیا، ا؛ محمدپور، م.(1389). رابطه استرس و تاب آوری ...
 • فروزنده، ن؛ دل آرام، م.(1382).بررسی تاثیر رفتار درمانی شناختی بر ...
 • عزیز نژاد، پ؛ حسینی، س.ج.(385 1).فرسودگی شغلی _ علل آن ...
 • گروسی فرشی، م؛ مسلمی، م.(1384). برسی رابطه فرسودگی شغلی با ...
 • طوبایی، ش؛ صحرائیان، ع.(1385). مقایسه فرسودگی شغلی بین پرستاران بخش ...
 • مهرابی، ط؛ فانیان ن؛ قضاوی ز؛ ضرغام ع.(1384). تجارب پرستاران ...
 • نجفی م؛ صولتی د؛ فروز بخش ف.(1379). رابطه فرسودگی شغلی ...
 • یوسفی، ر؛ نامداری، ک؛ ادهمیان، ا.(1385). مقایسه میزان افسردگی و ...
 • Adali E, Priami M.Burnout among nurse in intensive care units, ...
 • Fagin L. and Others.Stress, coping and Burnout in mental health ...
 • Humpel N.. Caputi P, . and Martin C.The relationship between ...
 • Kent P, Judy F Lavery. Burnout in nursing. Australian journal ...
 • Lambert VA, Lambert CE.Nurses workplace stressors and coping strategies. Indian ...
 • Mcgrath A, Reid N, Boore J. Occupational stress in nursing.Int ...
 • Melchior M.E.W, Bours G.J.J. W Schmitz P, Wittich Y.Burnout in ...
 • Nakakis K, Ouzouni C.Factors influencing stress and job satisfaction of ...
 • Robinson JR, Clements K, Land C.Work place stress among psychiatric ...
 • Sharifah Zainiyah SY, Afiq IM, Chow CY, Siti Sara. Distress ...
 • Timothy W, Bergman B. Occupational stress: Counts and rats. Compensation ...
 • Tully A.Stress, sources of stress and way of coping among ...
 • White R.A. Percieved stressors, coping strategies and burnout pertaining to ...
 • نمایش کامل مراجع