بررسی مقایسه ای اثرات دودسیگارو قلیان برتغییرات بافتی سیستم تولیدمثلی نروماده موشهای صحرایی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 469

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HEALTH02_007

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1394

چکیده مقاله:

هدف ازاین مطالعه بررسی اثرات دودسیگار و قلیان بربافت شناسی سیستم تناسلی درموشهای صحرایی نروماده بوده است طی این تحقیق موشهای صحرایی نژادویستار بصورت تصادفی به گروه های 10 سری شاهد دریافت کننده دود سیگار و دریافت کننده دودقلیان تقسیم بندی شدند پس از6هفته دربررسی بافت شناسی بافت بیضه تخمدان ورحم با روشهای میکروسکوپی مورد مطالعه قرارگرفت درنهایت داده ها ازطریق روش اماری انالیز واریانس یکطرفه بین گروه ها مورد مقایسه قرارگرفت بررسی بافت شناسی نشان داد که دفورماسیون و کاهش تراکم سلولی درلوله های سمنیفر درگروه تجربی نسبت گروه شاهد صورت گرفته است یافته های مابیانگر این است که دودسیگار میتواند اثری مخرب بربافت بیضه داشته باشد

نویسندگان

محمدجعفر لطفی زاده

کارشناس ارشدفیزیولوژی دانشگاه آزادهمدان واحدهمدان

رحیم احمدی

کارشناس ارشدفیزیولوژی دانشگاه آزادهمدان واحدهمدان

عزت اله مظفری

کارشناس ارشدتربیت بدنی دانشگاه آزادبروجرد واحدبروجرد