برنامه ریزی آموزشی درآموزش وپرورش

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 476

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF02_0074

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1394

چکیده مقاله:

امروزه نمی توان ،نقش آموزش و پرورش را برای آینده ی جامعه کم اهمیت شمرد. بنیان همبستگی اجتماعی، پیشرفتاقتصادی، توسعه پایدار، تعالی انسانیت، صلح و دوستی همگی به آموخته ها وآموزه های آموزش و پرورش وابسته استبنابراین ضرورت دارد برنامه ریزان و سیاست گذاران آموزشی، معلمان و مسوولان آموزش و پرورش، الزامات و مقتضیاتزندگی فردا را بشناسند تا بتوانند دانش و بینش لازم را در کودکان و جوانان برای فعالیت در جامعه فردا پرورش دهند . درراستای این سیاست، برنامه ریزی آموزشی و شناسایی ویژگی های آموزش و پرورش اثر بخش از اهمیت خاصی برخورداراست.مقاله ی حاضر درصدد شناخت ابعادی از تاثیربرنامه ریزی آموزشی و ویژگی های مهم وضروی آن می باشد . پس ازذکر مقدمه، مطالبی پیرامون برنامه ریزی و گستره ی آموزش و پرورش نوین مورد بررسی قرار می گیرد و فرآیند جهانیشدن به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر مطرح می گردد. در پایان نیز ، نسبت به جمع بندی و نتیجه گیری مطالب مذکور،اقدام شده و بر اساس یافته های مندرج در مقاله ، به منظور تقویت و بهبود نظام آموزش و پرورش کشور، پیشنهاداتی مطرحمی گردد.

نویسندگان

یوسف جعفری ثمر

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تحقیقات آموزشی، دانشگاه پیام نور، واحد شیراز، فارس، ایران