بررسی اثرکم آبیاری و مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد دانه و درصد اسانس سیاهدانه

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 709

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HBHEAITH02_061

تاریخ نمایه سازی: 29 آبان 1394

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر تنش کم آبی و مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد دانه و درصد اسانس سیاهدانه، آزمایشی به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 94-1393 در منطقه آباد طشک شهرستان نیریز اجرا شد. در این آزمایش، آبیاری به عنوان عامل اصلی در چهار سطح شامل آبیاری کامل (S1)، قطع آبیاری در مرحله رویشی (S2)، قطع ابیاری در مرحله گلدهی (S3) و قطع آبیاری در مرحله پرشدن دانه (S4) و مقادیر پتاسیم به عنوان عامل فرعی در چهار سطح شامل بدون کوددهی ((k(0)، 40 ((k(1)، 80 ((k(2) و 120 (k3) کیلوگرم در هکتار بودند. نتایج حاصل نشان داد سطوح مختلف آبیاری بر همه صفات اثر معنی داری (در سطح 1%) داشت. به طوری که تنش کم آبی در مرحله رویشی، گلدهی و پرشدن دانه نسبت به تیمار شاهد عملکرد دانه را به ترتیب 6.02، 40.32 و 28.65 درصد، عملکرد اسانس را به ترتیب 1.37، 26.59 و 16.75 درصد، عملکرد بیولوژیک را به ترتیب 25.83، 11.83 و 30.67 درصد کاهش و درصد اسانس را به ترتیب 7.32، 23.20 و 15.87 درصد افزایش داد. ارزیابی نتایج مربوط به اثر مقادیر مختلف پتاسیم در خشکی نشان داد که در تیمارهای کاربرد پتاسیم تمامی صفات مورد مطالعه به جز درصد اسانس افزایش یافتند. اثر متقابل کود سولفات پتاسیم و تنش خشکی نیز بر تمام صفات معنی دار بود. با توجه به نقش پتاسیم در تعدیل اثرات ناشی از تنش خشکی به نظر می رسد که پتاسیم می تواند در افزایش تحمل به خشکی سیاهدانه در برابر تنش خشکی نقش مؤثر داشته باشد. در این تحقیق بیشترین عملکرد دانه از تیمار (S(1)k(3 و بیشترین درصد اسانس از تیمار (S(3k(1 بدست آمد.

نویسندگان

سیده راضیه مظلومی

دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

محمود رمرودی

دانشیار زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

محمد گلوی

دانشیار زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آرزمجو، ا.، حیدری، م. و قنبری، ا. 1389. اثر تنش ...
 • اکبری نیا، ا- خسروی فرد، م 0 شریفی عاشورآبادی ا. ...
 • امام، ی. و ربانی، ج. 1390. پاسخ عملکرد دانه هیبریدهای ...
 • امیدی، ا. ح. 1388. اثر تنش خشکی در مراحل رشدی ...
 • بابایی، ا. 1374. بررسی اثر تنش آب در مراحل رشد ...
 • حاتمی، ح.، آینه بند، ا.، عزیزی، م.، سلطانی، ا. و ...
 • حیدری، م. و جهان تیغی، ح. 1391. تاثیر تنش خشکی ...
 • دولت پناه، ت.، روستایی، م.، آهک ب، ف. و محبعلی، ...
 • دانشخواه، م.، کافی، م.، نیکبخت، ع. و میرجلیلی، م. ح. ...
 • رشدی، م.، حیدری شریف آباد، ح.، کریمی، م.، نورمحمدی، ق. ...
 • رضاپور، ع. حیدری، م0 گلوی، م. و رمرودی، م. 1390. ...
 • شریفی عاشورآبادی، ا. 1380. بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی ...
 • شکوه فر، ع. و یعقوبی نژاد، س. 1391. اثر تنش ...
 • شیرانی راد، ا. ح. 1379. بررسی اثر تاریخ کاشت و ...
 • صالحی ارجمند، ح. 1384. تاثیر تنش‌های محیطی در افزایش متابولیت‌های ...
 • صدوق، ف. س.، شریعتمداری، ح.، خوشگفتارمنش، ا. ح. و مصدقی، ...
 • عزتمند، ر.، رشدی، م.، حاجی حسنی اصل، ن.، حسینی، ن. ...
 • بررسی اثر کم آبیاری و پتاسیم بر عملکرد دانه و روغن گیاه کلزا در منطقه شهرکرد [مقاله ژورنالی]
 • مجنون حسینی، ن. و دوازده امامی، س. 1386. زراعت و ...
 • وسوی، س. م.، موسوی، س. غ. و ثقه الاسلامی، م. ...
 • نصیری، ا.، دلخوش، ب.، شیرانی راد، ا. ح. و نورمحمدی، ...
 • ولدآبادی، س. ع. ر. و علی ابادی فراهانی، ح. 1387. ...
 • یارنا، م.، صفایی، پ.، خورشیدی بنام، م. ب. و فرج ...
 • Charles, D. .J. and Simon, J. E. 1990. Effects of ...
 • Chaudhuri, N. _ and Kanemasa, E.T. 1982. Effects of water ...
 • Dattner, A. M. 2003. From medical herbalism to phytotherapy in ...
 • Dunford, N. _ and Vazque, R. _ 2005. Effect of ...
 • Egilla, N., Davies, F. T. and Boutton, T. _ 2005. ...
 • Grevsen, K. Frette, X. C. and Christensen, L. P. 2009. ...
 • Howell, T. A., Tock, J. A., Schneider, A. D., and ...
 • Huffman, M. A. 2003. Animal self-medication and ethno-medicin e: exploration ...
 • Innes, P. and Black, W. 1981. The effect of drought ...
 • Li, A. G., Hou, Y. S., Wal, G., Trent, A., ...
 • Lindh, A. O. 1983. Segmentation of the northern _ jacinto ...
 • Meawad, A. A., Awad, A. E. and Afify, A. 1984. ...
 • Miller, K. L., Liebovitz, R. S. and Nevby, L. K. ...
 • Milford G. F. J., Pocock, T. o. and Riley J. ...
 • Morgan, J. M. 1977. Changes in diffusive conductance and water ...
 • Pannu, R. K. and Singh, D. P. 1993. Effect of ...
 • Reffat, A. M., and Saleh, M. M. 1997. The combined ...
 • Riaz, M., Syed, M. and Chaudhary, F. M. 1996. Chemistry ...
 • Rizopoulous, s. and Diamantoglon, s. 1991. Water stress, induced diumt ...
 • Said-AI Ahl, H. A. H., Omer, E. A. and Naguib, ...
 • Schleicher, P. and Saleh, f. 1998. Black seed cumin: the ...
 • Tasar, M. B. 1998. Physiologycal basis of crop growth and ...
 • نمایش کامل مراجع