بررسی زیست شناسی شب پره جوانه خوار(Archips rosanus (Lepidoptera: Tortricidae تحت شرایط آزمایشگاهی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 873

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HBHEAITH02_057

تاریخ نمایه سازی: 29 آبان 1394

چکیده مقاله:

شب پره ی جوانه خوار درختان میوه Archips rosanus، یکی از آفات مهم درختان میوه در جهان می باشد. این حشره در سالهای اخیر موجب خسارت اقتصادی در باغهای میوه از جمله مرکبات در استان مازندران شده است.برای بررسی دقیق این آفت، پرورش آن در شرایط آزمایشگاهی (2±25 درجه سانتیگراد و رطوبت 75 درصد و 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی) با استفاده از برگ های جوان مرکبات انجام شد. نتایج این بررسی نشان داد شب پره جوانه خوار درختان میوه دارای 5 سن لاروی است. میانگین عرض کپسول سر سنین اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب برابر با 0/24، 0/36، 0/6، 0/91 و 1/36 میلیمتر اندازه گیری و ثبت شد. طول دوره لاروی و شفیرگی در این شب پره به ترتیب 1/29±21/52 و 0/5±7/3 روز به دست آمد. حشرات کامل در فاصله 1 تا3 روز بعد از ظاهر شدن جفت گیری نموده و مادهها به صورت دست های تخم ریزی نمودند. تخم ها جهت تفریخ شدن احتیاج به یک دوره سرما دارند. طول دوره تخم ریزی، میانگین تعداد تخم به ازای هر فرد ماده، میانگین تعداد تخم در هر دسته و درصد تفریخ تخم برای این شب پره به ترتیب 0/89±3 روز و 0/4±92 و 21/06±31/58 و 51/97 عدد تعیین شد. این اطلاعات می تواند نقش مهمی در برنامه ریزی های مدیریت تلفیقی مبارزه با این آفت داشته باشد.

کلیدواژه ها:

جوانه خوار درختان میوه ، زیست شناسی ، مازندران ، مرکبات ، . Archips rosanus

نویسندگان

زکیه احمدی

آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی، اتحادیه شرکتهای تعاونی باغداران استان مازندران، ساری، ایران

الهام یوسفی لفورکی

آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی، اتحادیه شرکتهای تعاونی باغداران استان مازندران، ساری، ایران

سیدوحید علوی

بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی، ساری، ایران