اثر تیمار بذر با میدان مغناطیسی بر خصوصیات جوانه زنی رازیانه (.Foeniculum vulgare L) در تنش شوری

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 655

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HBHEAITH02_034

تاریخ نمایه سازی: 29 آبان 1394

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی تأثیر میدان مغناطیسی بر خصوصیات جوانه زنی رازیانه، آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی سه عاملی با 3 تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل شدت میدان مغناطیسی با سه سطح (25، 50، 100 میلی تسلا)، مدت زمان اعمال میدان مغناطیسی (با سطوح 30 و 90 دقیقه) و تنش شوری در سه سطح (0، 3، 6، 9 دسی زیمنس بر متر) بود. تیمار شاهد بدون اعمال میدان مغناطیسی بطور جداگانه در آزمایش قرار گرفتند. در پایان آزمایش خصوصیات مرتبط با جوانه زنی اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایش برای صفات مورد بررسی وجود داشته است. بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، وزن خشک ساقه چه و وزن تر ریشه چه به ترتیب برابر با 83/66 درصد، 0/160 بذر در روز، 14/29 سانتی متر، 0/0049 گرم و 0/219 گرم بود که در شوری صفر دسی زیمنس بر متر مشاهده شدند (جدول 2). مدت زمان اعمال میدان مغناطیسی 90 دقیقه بیشترین مقادیر را برای همه صفات به جز وزن خشک ساقه چه ایجاد کرد. به طور کلی بر اساس نتایج بدست آمده میدان مغناطیس تأثیر معنی داری روی تندش بذر رازیانه داشت.

نویسندگان

امید فرنیا

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

سهراب محمودی

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آراسته، م. 1374. مجموعه اطلاعات کشاورزی. جلد اول. انتشارات معاونت ...
 • باقری کاظم‌آبادی، ع، سرمدنیا، غ و حاج رسولیها، ش. 1367. ...
 • بانژاد، ح.، مکاری قهرودی، الف.، اثنی عشری، م. و لیاقت، ...
 • بررسی امکان استفاده از آب مغناطیسی برای افزایش درصد جوانه زنی بذر چغندر قند در سطوح مختلف شوری [مقاله کنفرانسی]
 • پورعباس، ف.، کسمنی، م.، و راسخ، ع. 1391. اثرات ضد ...
 • دل‌آرام، م. و جعفری، ف. 1391 بررسی تاثیر گیاه رازیانه ...
 • Atak, C., Emirog, O., Alikamanog, S. and Rzakoulive, A., 2003. ...
 • Bitonti, M. B., Mazzuca, S., Ting, T. and Innocenti, A. ...
 • Dadalioghlu, I. and Evrendilek, G. A. 2014. Chemical compositions and ...
 • Florez, M.Carbonell, M. V., and Martinez, E., 2007. Exposure of ...
 • Jae Duk, M. Hwa Sook, C. 2000. Acceleration of germination ...
 • Kuzin, A. M. Vaggabova, M. E. Vilenchik, M. M. and ...
 • Livington, N. J. and De Jong, E. 1990. Matric and ...
 • Meiqiang, Y., Minging, H., Buzhou, M., and Tengcar, M., 2005. ...
 • Muraji, M., Nishimura, M., Tatebe, W., and Fuji, T., 1992. ...
 • Osman, E. A. M., Abd EI-Latif, K. M., Hussien, S. ...
 • Ramakrishna, V., R am akrishnarav, P., 2005. Purification of acidic ...
 • Shewry, P. R., Napier, J. A., Tatham, A. S., 1995. ...
 • Soltani, A., and Maddah, V., 2010. Simple applications for teaching ...
 • Turker, M., Temirci, C., Battal, P., Erez, M. E, 2007. ...
 • Vashisth, A., Nagrajan, S., 2010. Effect on germination and early ...
 • نمایش کامل مراجع