بررسی نقش عوامل خانوادگی و جو مدرسه بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع متوسطه

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 994

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KNNT01_021

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین جو یادگیری در مدرسه و عوامل خانوادگی با میزان پرخاشگری دانش آموزان مقطع متوسطه شهر گنبد کاووس می باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است و جامعه پژوهشی شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در سال تحصیلی 1392-93 در شهر گنبد است و نمونه پژوهش شامل 320 نفر از دانشآموزان مجموعه دبیرستان های این شهر میباشد که به صورت خوشهای مرحلهای انتخاب شدند. برای جمع آوری دادهها از مقیاس جو یادگیری LCQ که توسط ویلیامز و دسی ( 1996 ) و همچنین از مقیاس پرخاشگری باس و پری 1992 ) و پرسشنامه محقق ساخته عوامل خانوادگی، استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده، آزمون t مستقل و ANOVA یکراهه در نرم افزارSPSS21 انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین جو یادگیری و عوامل خانوادگی با پرخاشگری دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه منفی و معناداری وجوددارد بدین معنی که هرچه جو یادگیری و عوامل خانوادگی در شرایط بهتر باشد پرخاشگری دانش آموزان کمتر میشود همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که می توان از روی نمره جو یادگیری و عوامل خانوادگی دانش آموزان، پرخاشگری آنها را پیش بینی کرد. بین میانگین نمره پرخاشگری نیز، بین دختران و پسران و در رشته های مختلف (ریاضی، تجربی و انسانی) تفاوت معنادار مشاهده شد. نتایج بدست آمده در این پژوهش با نتایج تحقیقاتی که در این زمینه توسط کلپکپرا، هوستون و کارپنتر ، اشرفی و همکاران، بشیری و همکاران و ... انجام شده، در یک راستا و همجهت میباشد.

نویسندگان

یونس طاطاری

دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

طاهره امیدی ارجنکی

کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اشرفی، س؛ حدادی، م؛ نشیبا، ن؛ قاسم زاده، ع ر.(1393). ...
 • بازرگان، زهرا؛ صادقی، ناهید؛ لواسانی، مسعود، غلامعلی(1382). بررسی وضعیت خشونت ...
 • بشیری خطیبی, ب؛ فخرا ئی. س.(1392). بررسی علل اجتماعی و ...
 • ترشیزی، م؛ سعادتجو، س ع.(1391). شیوع پرخاشگری و برخی عوامل ...
 • جوادی، م ج؛ امامی پور، س؛ رضایی کاشی، ز.(1388). رابطه ...
 • خلعتبری، ج؛ قربان شیرودی، _ مبلغیع ن.(1389). مقایسه اثربخشی رو ... [مقاله ژورنالی]
 • رجایی پور، سعید؛ کاظمی، ایرج (1387). بررسی رابطه بین مولفه ...
 • رشیدی، خدیجه (1388). جو سازمانی مدرسه و هدایت کلاس درس، ...
 • زاهدی فر, ش؛ نجاریان, ب؛ شکر کن. ح.(1379). ساخت و ...
 • زنگنه, س؛ ملک پوره م؛ عابدی. م ر.(1390). تاثیر آموزش ...
 • زینت مطلق، ف؛ جویباری، ت؛ جلیلیان، ف؛ میرزایی علویجه، م؛ ...
 • عبدالخالقی، م؛ دواچی، ا؛ صحبائی، ف؛ محمودی، م.(1384). بررسی ارتباط ...
 • محسنی تبریزی. ع؛ رحمتی, م م.(1381). سیری در مفاهیم و ...
 • نصیر زاده. ر؛ روشن, ر.(1389). تاثیر قصه گویی در کاهش ...
 • Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. ...
 • Buss, D, (20 00). "The evolution of happiness. American Psychologist", ...
 • Pintrich, P. R., & Schunk, D.H. (1996). Motivation in educatiot ...
 • Walker, S _ (2002) .Evaluation Description, and Effects of Di ...
 • نمایش کامل مراجع