رابطه جهت گیری مذهبی، هوش هیجانی و هوش معنوی با سلامت روانی دردانش آموزان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 857

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KNNT01_015

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جهتگیری مذهبی، هوش هیجانی و هوش معنوی با سلامت روانی در دانش آموزان بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشآموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهر کرج بودکه در سال تحصیلی 1392- 1391 مشغول به تحصیل بودند. بر همین اساس تعداد 354 نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای( 180 دختر و 174 پسر) انتخاب شدند. دانشآموزان پرسشنامههای جهتگیری مذهبی، سلامت عمومی، هوش معنوی 24 SISRI-24 و مقیاس رگههای فراخلقی TMMS را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد بین جهتگیری مذهبی درونی و سلامت روانی، رابطه مثبت و بین جهتگیری مذهبی درونی و مشکلات جسمانی، اضطراب مشکلات اجتماعی و افسردگی رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین جهتگیری مذهبی بیرونی و سلامت روانی رابطه منفی اما بین جهتگیری مذهبی با مشکلات جسمانی، اضطراب، مشکلات اجتماعی و افسردگی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی و سلامت روانی، رابطه مثبت و بین هوش هیجانی و مشکلات جسمانی، اضطراب، مشکلات اجتماعی و افسردگی رابطه منفی دیده شد. علاوه بر این بین هوش معنوی و سلامت روانی، رابطه مثبت و بین هوش معنوی و مشکلات جسمانی، اضطراب، مشکلات اجتماعی و افسردگی رابطه منفی وجود دارد p=0/001 بنابراین آموزشهای عنوی و مذهبی به دانش آموزان میتواند به افزایش سلامت روان آنها کمک کند

نویسندگان

باقر حسنوند

دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

صبا حسنوندی

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

محبوبه خیری

کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

آذر محمدی

دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • رضاپور میرصالح، یاسر؛ خباز، محمود ؛ صافی، محمد هادی _ ...
 • طهماسبی پور، نجف و کمانگیری، مرتضی (1375). بررسی ارتباط نگرش ...
 • عبدالله زاده، حسن(1386). ساخت مقیاس هوش منوی در دانشجویان دانشگاه ...
 • غباری بناب، باقر. (1374). باورهای مذهبی و اثرات آن ها ...
 • هومن عباس (1376). استاندارسازی و هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی برروی ...
 • I.Allport, G. w. (1950). The individual and his religion: A ...
 • Bar-On, R. (2000). Emotional and social intelligence: insights from the ...
 • Brackett, M. A., Mayer, J. D., Warner, R. M. (2004). ...
 • Ciarrochi, J., Deane, F., & Anderson, S. (2009). Emotional intelligence ...
 • Emmons, R.A.(2000). Is spirituality an intelligence? Motivation, cognition and the ...
 • Goldberg, P. & Hiller, V.F. (1979). A scaled version of ...
 • Questionnaire. Psychological Medicine, 9, 139-145. ...
 • Goldberg, p. & Williams, P.S. (1988). AUser's Guide to the ...
 • Questionnaire. Psychological Medicine, 28, 915-921. ...
 • Gain, M. and Purohit, P.(2006): Spiritual intlligence: Acontemp orary concern ...
 • _ Ghorbani, N., Watson, M., Davison, K & Mack, D. ...
 • Gardner, H. (2000). A case against spiritual intelligence. The Interational ...
 • Hage , S. M. (2006). A closer look at the ...
 • Herman, H., Saxena, S., Moodie, R., Walker, _ O. (2005). ...
 • King DB.(2008). Rethinking clams of spiritual intelligence: A definition, model, ...
 • I6. Mayer, J. D., Salovey, P. & Caruso, D. (2004). ...
 • Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2000). ...
 • _ Martinez, J. S. _ Smith , T. B. _ ...
 • Martins, A., Ramalho, N & Morin, E. (2010). A comprehensive ...
 • Pargament, K. I. , & saunders, S. M. (2007). Introduction ...
 • Ren, X., Skinner, K., Lee, A., Kazis, L. (1999). Social ...
 • Salovey P, Grewal D. (2005). The science of emotional intelligence. ...
 • Schutte, N., Malouff, J., Thorsteinsson, E., Bhullar, N., & Rooke, ...
 • Sisk , D. A. , & Torrance. , E. P. ...
 • Vaillant, G. (2003). Mental health. American Journal of Psychiatry, vol. ...
 • VaughanF. (2002). what is spiritual intelligence? Journal Human Psycholology; 42(2): ...
 • Wolman , R. R. (2001). Thinking with your soul: Spiritual ...
 • Zohar, D., & Marshall, I. (2000). SQ: Spiritual intelligence: the ...
 • نمایش کامل مراجع