مطالعه تطبیقی کشورها در زمینه امنیت گذرنامه الکترونیک

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 427

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMAP01_015

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394

چکیده مقاله:

انتخاب یک زیرمجموعه مناسب از کل مکانیزمها و پروتکل های قابل استفاده در گذرنامه الکترونیک، وظیفه ای است که در درجه نخست بر عهده یکشور استفاده کننده است. این زیرمجموعه باید با توجه به امکانات سخت افزاری، نرمافزاری و همچنین نیازمندی های هر کشور انتخاب شود وتضمین کننده امنیت گذرنامه الکترونیک طراحی شده باشد. با توجه به اینکه هماکنون کشورهای زیادی در حال صدور و فعالیت در زمینه گذرنامهالکترونیک هستند، بسیار مناسب است که گذرنامه الکترونیک دیگر کشورهای دنیا و تجارب بدست آمده از آنها بررسی و تجزیه و تحلیل شده و ازنتایج حاصل از آن در گذرنامه الکترونیک ایران استفاده بهینه شود. به این منظور چندین کشور جهان با سطوح امکانات مختلف بررسی شده و موردمطالعه قرار گرفته اند. نتایج حاصل در جهت افزایش امنیت گذرنامه الکترونیک ایران قابل استفاده هستند.

نویسندگان

هانیه جلالی

گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات انشگاه پیام نور مرکز تیران