ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان شهرداری قائم شهر

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 775

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAVC01_133

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1394

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان شهرداری قائم شهر می باشد. لذا بدین منظور 159 نفر از کارکنان را به عنوان نمونه انتخاب کردیم و داده ها را با استفاده از پرسشنامه که بر مینای طیف لیکرت طراحی و تدوین شده بود جمع آوری نمودیم و داده ها را با استفاده از آزمون هایT و فریدمن مورد تحلیل قرار دادیم، نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت زندگی کاری کارکنان شهرداری قائمشهردر حد قابل قبولی قرار ندارد.

کلیدواژه ها:

کیفیت زندگی کاری ، پرداخت منصفانه ، یکپارچگی و انسجام اجتماعی

نویسندگان

خاطره قاسم زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

زهرا برومند

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز