معادلات لیوویل در محاسبات اثر میدانهای خارجی در گرافین

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 810

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INDMATH02_022

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1394

چکیده مقاله:

در این مقاله ابتدا با در نظر گرفتن هامیلتونی گرافین تابع موج آن با قطری کردن هامیلتونی محاسبه شده سپس با واردکردن اختلال وابسته به زمان در سیستم, به کمک معادله لیوویل ماتریس چگالی در آن محاسبه خواهد شد .در این مقاله نهایتا باکمک ماتریس چگالی به دست آمده و با استفاده از مفاهیم اولیه مکانیک کوانتومی نفوذپذیری در سیستم گرافینی به دست خواهد آمد.نتایج به دست آمده بوضوح نشان میدهند که نفوذپذیری گرافین وابسته به فرکانس و عدد موج در سیستم است و نیز به شدت باتغییرات آنها تغییر می کند.

نویسندگان

ابوذر معصومی غیاث آبادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، جزیره قشم

جعفر عزیزی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تبریز)

امیر رحیمیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، جزیره قشم

نورالدین پورعلی

دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران