بررسی اثر بازگذاری ضربه ای در فرایند رشد ترک در فولاد فورج (EA4T)

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 588

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSFM-3-2_004

تاریخ نمایه سازی: 13 مرداد 1394

چکیده مقاله:

با توجه به کاربرد گسترده مواد فلزی تحت شرایط بارگذاری ضربه ای در صنایع مختلف ، در تحقیق حاضر فرایند رشد ترک در نمونه استاندارد خمش سه نقطه و در محدوده نرخ کرنش (I/s) 10³- 10¹ برای فولاد فورج پر کاربرد در ساخت محور چرخ واگن، بررسی شده است . مقادیر تجربی بدست آمده در نتیجه اعمال انرژی ضربه معین با استفاده از آزمایش ضربه سقوط وزنه با مقادیر تحلیلی محاسبه شده به روش اجزای محدود برای نمونه مورد آزمایش مقایسه شده است . نتایج نشان می دهد که حد معینی از انرژی ضربه ای برای ایجاد ناحیه پلاستیک نوک ترک وجود داردکه می تواند م.جب چوانه زنی ترک گردد . چنانچه انرژی ضربه کمتر از حد تعیین شده باشد . بار ضربه ای موجب افزایش مقاومت در برابر رشد ترک و در نتیجه بهبود خواص ماده می شود . با اعمال انرژی ضربه بیش از حد تعیین شده ، ترک در نمونه رشد خواهد کرد و نرخ رشد ترک با افزایش اندازه ناحیه پلاستیک نوک ترک کاهش می یابد .

نویسندگان

امیر ملک زاده

دانشجوی دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی مکانیک

خلیل فرهنگ دوست

دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی مکانیک

سعید حدیدی مود

استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی مکانیک