روشی ساده برای محاسبه مقدار نشت از پی سدهای خاکی با وجود بلانکت و دیوار آببند

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 746

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CEEJ-44-75_009

تاریخ نمایه سازی: 13 مرداد 1394

چکیده مقاله:

با توجه به محدودیتهای اجرایی و آیین نامه ای جهت آببندی پی سدهای خاکی، استفاده از ترکیب سیستمهای آببندی، راهکاری مناسب برای کنترل نشت محسوب میشود. با این حال در آیین نامه ها و مراجع معتبر برای طراحی ترکیب سیستمهای آب بندی، منحنیهای طراحی و یا تجربی ارائه نشده است. بر این اساس طراح باید الزاماً از نرم افزارهای تحلیل نشت استفاده کرده و یا بر اساس قضاوت مهندسی تراوش از پی را تخمین بزند. در اینمقاله یک رابطه ساده برای محاسبه کاهش نشت از پی سدهای خاکی که در آن آببندی بر اساس ترکیب بلانکت و دیوار آببند است، ارائه شده است. به منظور یافتن این رابطه از نتایج تعداد 540 تحلیل عددی حاصل از برنامه Seep/w استفاده شده است. در همین راستا تأثیر مشخصات فیزیکی و هندسی بلانکت و دیوار آببند مانند نفوذپذیری، ضخامت دیوار آببند، طول و ضخامت بلانکت مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با توجه به تأثیر پارامترهای ذکر شده نتایج تحلیلهای عددی با نرمافزار SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از رابطه پیشنهادی با داده های نرم افزاری مقایسه شدهاند. مقایسه مذکور نشان میدهد که اختلاف نتایج رابطه پیشنهادی با تحلیلهای عددی ناچیز است.

نویسندگان

علی قنبری∗

دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه خوارزمی

سجاد زریابی

دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه خوارزمی