طول وصله در تیرهای بتنی مسلح به آرماتورهای پلیمری الیافی (FRP)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 697

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CEEJ-44-74_004

تاریخ نمایه سازی: 13 مرداد 1394

چکیده مقاله:

تعیین مقاومت پیوستگی و طول وصله آرماتورهای پلیمری الیافی (FRP) از جمله مسائل مورد بحث پژوهشگران در سالهای اخیر است. در این مقاله، رابطه ای برای تعیین طول وصله آرماتورهای FRP وصله شده در تیرهای بتن آرمه ارائه میشود. بدین منظور ابتدا به کمک نتایج آزمایشهای بیرون کشیدگی سایر محققین، روابطی برای تعیین مقاومت پیوستگی موضعی و مدول تغییر مکان آرماتورهای FRP ارائه میشود. سپس به کمک نتایج آزمایشهای وصله کششی در تیرها، رابطه ای برای تعیین مقاومت پیوستگی در طول وصله آرماتور FRP به دست می آید. در این رابطه، اثر توزیع واقعی تنش پیوستگی در طول وصله وارد محاسبات شده است. رابطه مقاومت پیوستگی پیشنهادی در مقایسه با سایر روابط موجود و ضوابط آیین نامه ای همبستگی خوبی با نتایج آزمایش دارد. با توجه به دقت مناسب رابطه مقاومت پیوستگی پیشنهادی، میتوان از آن برای تعیین طول وصله آرماتورهای FRP استفاده نمود. رابطه پیشنهادی برای تعیین طول وصله با روابط آیین نامه ها مقایسه شده است.

کلیدواژه ها:

آرماتور پلیمری الیافی (FRP) ، تیر بتن آرمه ، مقاومت پیوستگی ، طول وصله

نویسندگان

مهراله رخشانی مهر

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه الزهرا تهران

محمدرضا اصفهانی

استاد گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

سیدروح ا... موسوی

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان