تهیه مشتق های پلی هیدروکینولین ها از طریق واکنش های تراکمی چهار جزیی هانس با استفاده از اکسید مولیبدین به عنوان کاتالیست و تحت تابش امواج فراصوت US

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,039

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCHC01_112

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

؛(MoO(3 یک کاتالیست کارآمد و مفید برای انجام واکنش های چهارجزیی هانش، جهت سنتز پلی هیدروکینولین ها و مشتق های آنها می باشد. این واکنش ها از ترکیب شدن چهار جز آلاهیدها، دیمیدون ها، اتیل استواستات و آمونیوم استات تشکیل می شوند. واکنش انجام شده تحت تابش موج های فراصوت (US) و در حضور کاتالیزور مولیبدن تری اکسید ((MoO(3) جهت سنتز پلی هیدروکینولین ها و مشتق های آنها انجام گرفت. مرحله های انجام واکنش، ساده، سازگار با محیط زیست و با عملکرد عالی می باشد. از مهمترین مزیت های انجام واکنش توسط این کاتالیست می توان به بازیافت آن بعد از انجام واکنش و استفاده مجدد از آن اشاره نمود.

نویسندگان

محمدحسین اخباری شاد

استادیار و دکتاری تخصصی شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

نشمیل محمودی آذر

کارشناس ارشد شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد