ارزیابی کیفی تناسب اراضی سیب زمینی در منطقه گیلانکشه طارم استان زنجان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 592

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCHC01_110

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر تعیین تناسب اراضی در منطقه گیلانکشه به مساحت 358 هکتار برای کاربری زراعی سیب زمینی بوده است. برای این منظور از اطلاعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک آبیر و جدول استاندارد نیازهای خاکی و اقلیمی زراعی استفاده شد. آمار و اطلاعات هواشناسی منطقه پردازش گردید. تبخیر و تعرق پتانسیل با روش بلانی- کریدل محاسبه شده و دوره رشد اقلیم استخراج گردید. برای تطبیق نیازهای خاکی و اقلیمی گیاه سیب زمینی از جدول سایس (1993) استفاده شد. برای تعیین کلاس تناسب کیفی اراضی برای محصول مورد نظر، شاخص های زمین و اقلیم به روش های استوری و ریشه دوم (روش پارامتریک) محاسبه شد. تجزیه داده های بارندگی و تبخیر و تعرق نشان داد که طوره دوره رشد در منطقه 144 روز بوده که شامل ماه های آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند و فروردین می باشد. بر اساس مطالعات نیمه تفصلی 2 رده خاک، 4 سری خاک و 9 واحد خاک مشخص گردید. کلاس اقلیم به روش محدودیت ساده و ریشه دوم (S(1 و روش استوری (S(2 تعیین گردید. کلاس تناسب اراضی در خاک سری 1 و 2 کلاس تناسب به روش استوری (S(3، و روش محدودیت ساده و ریشه دوم، (S(2، در سری 3 کلاس (S(2، در سری 4 به روش استوری N و به روش محدودیت ساده و ریشه دوم، (S(3 می باشد. ارزیابی نتایج به دست آمده نشان داد مهمترین عوامل محدود کننده برای کشت سیب زمینی شوری و سنگریزه می باشد.

نویسندگان

ندا کلانتری فرد

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد

منوچهر فربودی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد

عباسعلی دماوندی

کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی استان زنجان