اینتراستریفیکاسیون آنزیمی مخلوط های دوتایی پالم اولئین کاملاً هیدرونه و روغن سویا: مدل سازی درصد چربی جامد بصورت تابعی از درسد اسیدهای چرب اشباع

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 610

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCHC01_102

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

پیش بینی محتوای چربی جامد (بصورت درصد اجزای جامد چربی ها در دماهای مشخص، SFC) چربی های اینتر استریفیه از روی ساختار اسید چرب آنها که با انجام واکنش تغییر نمی کند و استفاده از ابزار آنالیزهای ساختار اسید چرب (کروماتوگرافی گازی، GC) خیلی معمول می باشد، ممکن است نیاز به ابزارهای پیشرفته را رفع کند و در توسعه محصول جدید مفید باشد. بر اساس آنالیزهای همبستگی پیرسون، همبستگی مثبت قوی SFC با استئاریک و پالمتیک اسید (با بیشترین مقدار) مشاهده شد (r=0/99). مجموع این اسیدها، نشان دهنده میزان اسیدهای چرب اشباع (SFA) بودند که در مدل سازی SFC چربی های اینتراستریفیه ی آنزیمی مخلوط های دوتایی پالم اولئین کاملاً هیدروژنه و روغن سویا به کار گرفته شدند. اینتراستریفیکاسیون آنزیمی در دمای 70 درجه سانتیگراد در انکوباتور شیکردار به مدت 6 ساعت همراه با 6% آنزیم لیپاز تثبیت شده (لیپوزیم TLIM) انجام گرفت. ساختار اسید چرب با استفاده از کروماتوگرافی گازی شناسایی شد. معادله (SFC(f)(SFA با بکارگیری آنالیزهای رگرسیونی بر روی داده های گزارش شده و با استفاده از مدل سیگموئیدی گمپرتز بدست آمد. داده های آزمایشی با (R(2 بزرگتر از 0/99 و میانگین خطای مطلق و خطای استاندارد به ترتیب کمتر از 1/22% و 2/15% برازش شد. با ارزیابی معیارهای دقت مدل، نتیجه گیری شد که مدل از دقت و قدرت بالایی در پیش بینی منحنی SFC، برخوردار است.

نویسندگان

لیلا ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی، گروه صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

جمشید فرمانی

استادیار گروه صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Proceedings of the Clean Chemistry National Conference Miyaneh Branch, Islamic ...
 • Procedings of the Clean Chemistry National Conference Miyaneh Branch, Islamic ...
 • AOCS (1996) Official methods and recommended practices of the american ...
 • Augusto PED, Soares BMC, Chiu MC, Goncalves LAG (2012) Modeling ...
 • Belitz HD, Grosch W, Schieberle P. (2009). Food Chemistry, 4th ...
 • B raip son-Danthine S, Deroanne C (2006) Determination of solid ...
 • Davenel A, Riaublanc A, Marchal P, Gandemer G (1999) Quality ...
 • _ De Clercq, N. Danthine, S. Nguyen, M and Gibon, ...
 • Gioielli, L. Soares, F. Silva, D. Silva, K. Lourenco, M ...
 • Gliser KR, Wenk C, Scheeder MRL (2004) Evaluation of pork ...
 • Nichols DS, Sanderson K. (2003). The nomenclature, structure, and properties ...
 • Ospina-E JC, Cruz-S A, _ JA, Fernandez-Loper J (2010) Development ...
 • Ribeiro, A. Gioielli, L and Goncalves, A. (2009). Zero trans ...
 • Rousseau D, Marangoni AG (2008) Chemical intere steriication of food ...
 • Teles dos santos, M. Gerbaud, V and. Le Roux, G. ...
 • نمایش کامل مراجع