تهیه نانوکامپوزیت مس/سلولز و کاربرد آن در حذف آلاینده های محیط زیست

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 490

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCHC01_100

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

در این کار تهیه نانوکامپوزیت مس/سلولز مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا نانوذره مس به روش الکترولیز تهیه شده سپس بر روی سلولز پوشش داده شد. درصدهای مختلف (10 درصد و 20 درصد و 30 درصد) از این نانو کامپوزیت تهیه شد. مورفولوژی ذرات تهیه شده به وسیله میکروسکوپ انتقال الکترونی (SEM)، پراش اشعه ایکس (XRD) و FT-IR مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی فعالیت کاتالیستی نانوکامپوزیت تهیه شده از مالاشیت سبز به عنوان یکی از الاینده های محیط زیست استفاده شد. اثر غلظت نانوکامپوزیت، غلظت آلاینده، زمان و pH مورد بررسی قرار گرفت و شرایط مناسب برای حذف آلاینده تعیین شد. نتایج نشان داد که بیشترین درصد حذف مربوط به طمانی است که pH=6 غلظت آلاینده برابر 10 میلی گرم بر لیتر، غلظت جاذب برابر 0/7 گرم و زمان 150 دقیقه باشد.

نویسندگان

لیدا کریم پور

گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، ، ایران

فاطمه قنبری

گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، ، ایران