تاثیرحسابرسان متخصص درصنعت برکیفیت حسابرسی وفرآیند گزارشگری مالی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 460

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EAMS01_167

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

دراین تحقیقبه بررسی تاثیرحسابرسان متخصص صنعت برکیفیت حسابرسیوفرآیند گزارشگری مالی ازطریق نظارت براقلام گزارشهای مالی پرداخته میشود. بسیاری ازشواهدنشانمیدهدکه اقلام تعهدی غیراختیاری ازاقلام گزارشگری مالی شرکتهای حسابرسی شده توسط حسابرس متخصص صنعت،کمترازشرکتهایی که توسط غیرمتخصص صنعت حسابرسی شده است،میباشد.لذا،برای ارتقاکیفیت حسابرسی بایدازحسابر سان متخصص صنعت باتجربه درکارحسابرسی دعوت بهکارشود،وهمچنین یکی از مسایل مهم که بهطورمکرر بهآن- پرداخته میشودبررسی اثرات گزارشگری مالی وتصمیمات مدیریت درخصوص میزان وکیفیت گزارشگری مالی بودهاست،لذاحسابرسان متخصص صنعت بایددراین زمینه هم حسابداری وهمکارشناس صنعت باشند.یکی ازمعیارهای اندازهگیری کیفیت حسابرسی،تخصص صنعت حسابرس میباشد.حسابرسان متخصص صنعت ،حسابرسانی هستندکه آموزش وتجربه فراوانی دریک صنعت خاص درطی چندسال کسب نمودهاند.درصورتیکه- حسابرسی باکیفیت بالایی انجام شوداعتباراطلاعات تهیه شده را بهبودمیبخشد،که میتوان بااتخاذیک دیدگاه کل نگر،ازدو معیار کیفیت گزارشگریمالی بیان دیگرگونه مالی واقلام تعهدی اختیاری ودواقدام نظارت حسابرس خارجی حسابرسی وغیرحسابرسی هزینهها موردبررسی قرارداد،که به استفاده کنندگان بهخصوص سرمایهگذاران فرصت میدهدبااعتمادبیشتری وضعیت مالی ونتایج عملکردشرکت ودرکل گزارشهای مالی- راموردتجزیه وتحلیل قراردهند. درمجموع این نتایج نشان میدهدکه حسابرس متخصص صنعت بایدترکیبی- ازتخصص صنعت وتخصص حسابداری برخوردار باشد تابتوانداثربخشی کمیته حسابرسیدر نظارت برفرآیند گزارشگری مالی رابهبودبخشد.هدف تحقیق این است که حسابرس متخصص صنعت درسطوح مختلف صنایع بابرخورداریازتخصص صنعتوتخصص حسابداری بتواندکیفیت حسابرسی وفرآیند گزارشگری مالی را تحت تاثیر قراردهدو خصوصاًکیفیت حسابرسی رادرسطح بالاتری قرارمیدهد.

نویسندگان

رودابه هواسی

دانشجوی کارشناسارشدحسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرانجنوب

فضل الله هواسی

مدرس دانشگاه دررشته حسابداری

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • حساس یگانه، یحیی، 1388 کتاب فلسفه حسابرسی، چاپ پنجم، ...
 • حساس یگانه، یحیی، ولی‌زاده لاریجا نی _ اعظم، محمدی، امیر، ...
 • تراب پورخراز، حسن، دکتر جعفری، علی، دکتر حیدرپور، فرزانه، تاثیر ...
 • سلیمانی، ها شم، مرادی، محمدعلی، ارزیابی کیفیت خدمات موسسات حسابرسی ...
 • امیری شهررضائی، کمال، دکترعرب صالحی، مهدی، دکتررجبی، روح الله، رابطه ...
 • شیرخانی، ابوالفضل، رضا یی _ حمید رضا _ لوا ئی ...
 • مشهدی، مسعود، کیفیت گزارش حسابرس وعوامل موثربرآن، مجموعه‌مقالات همایش ملی‌حسابداری ...
 • مهدی، دکتراعتمادی، حسین، دکترآذر، عادل، بررسی نقش تخصص صنعت حسابرس ...
 • Kenneth J Reichelt. And Dechun Wang, November 5, (2009). National ...
 • PROFESSO COHEN, JEFFREY(B OSTON COLLEGE). And, PROFES SOR KRIS HNAM ...
 • Martin Besfamille and Reiner Eichenberger. (August 2010). Auditor Expertise: Evidence ...
 • Ettredge, Michael (University of Kansas). And, Young Kwon Soo(Korea University). ...
 • Kenneth L. Bills(College of Business Colorado State University). And, Debra ...
 • Chan Li (University of Pittsburgh). And, Yuan Xie (Fordham University). ...
 • Ferdinand A Gul(School of Accounting and Finance The Hong Kong ...
 • نمایش کامل مراجع