بررسی چالش های پیش روی صادرات فرش دستباف بر سودآوری و سرمایه گذاری

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,003

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGMA01_123

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی رابطه بین چالش های پیش روی صادرات فرش دستباف بر سودآوری و سرمایه گذاری پرداخته است.متغیرهای مورد بررسی شامل: کمبود حمایت دولتی و ملی، فقدان تبلیغات و بازاریابی و وجود رقبای قوی در بازار می باشد.جامعه آماری این پژوهش 18500 نفر فعال شناسایی شده صنعت فرش دستباف استان لرستان می باشند که 377 نفر ازآنان از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده اند. نتایج حاصل از آزمونکولموگروف اسمیرنف نرمال بودن متغیرها را نشان می دهد. همچنین نتایج حاصل از آزمون میانگین یک جامعه و آزموندوجمله ای نشان داد که بین کمبود حمایت دولتی و ملی، فقدان تبلیغات و بازاریابی، وجود رقبای قوی در بازار و سوداوریو سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بعلاوه نتایج حاصل از آزمون میانگین یک جامعه نشان می دهد کهچالش های پیش روی صادرات فرش بر سودآوری و سرمایه گذاری تاثیر می گذارد. بنابراین می توان گفت که بین چالشهای پیش روی صادرات فرش و سوآوری و سرمایه گذاری رابطه معنا داری وجود دارد.

نویسندگان

احمد نصیری

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل،گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

محمدرضا دارایی

دکترای مدیریت منابع انسانی، استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور تهران - ایران

فتانه یاراحمدی

دکترای مدیریت بازاریابی، عضوهیات علمی دانشگاه ملایر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • : http ://www.netira. com/h idocs/cl ipp in gs/Deconomy9 70 800xxDeo2 ...
  • Britanica, Encycl opaedia , unit ed states of America, 2002 ...
  • نمایش کامل مراجع