رابطه بین گرایش به کارآفرینی و تسهیم دانش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مستقر در استان اصفهان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 544

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGMA01_078

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین گرایش به کارآفرینی و تسهیم دانش شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، مستقر در استان اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماریاین پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مستقر در استان اصفهان در سال1392 به تعداد 30 شرکت تشکیل دادند که از این تعداد 23 شرکت در تکمیل پرسشنامه ها همکاری نمودند.به دلیل محدود بودن تعداد آزمودنی ها، نمونه آماری این تحقیق با جامعه آن برابر انتخاب گردید. در هرشرکت تعداد 10 پرسشنامه و در مجموع 230 پرسشنامه توزیع گردید (بین مدیران ارشد و میانی). برایگردآوری داده ها از دو پرسشنامه میزان نوآورانه بودن سازمان ها (مقیمی و رمضان، 1389 )، پرسشنامه توزیعو تسهیم دانش (مقیمی و رمضان، 1389 ) استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصان تاییدگردید. پایایی ابزارهای پژوهش نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه توزیع و تسهیم دانش 0/888، برای پرسشنامه میزان نوآورانه بودن سازمان 0/951 بدست آمد. یافته ها نشان داد که بین گرایش به کارآفرینی و توزیع و تسهیم دانش با r=0/632 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مستقر در استان اصفهان رابطه نسبتا قوی و مستقیم بدست آمد.

کلیدواژه ها:

تسهیم دانش ، گرایش به کارآفرینی ، نوآوری ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

نویسندگان

مژگان افراسیابی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

اکبر اعتباریان خوراسگانی

استادیار و مدیر گروه مدیریت دولتی و مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Ghazale, Abdeali. Reza Moslemi.(20 13). "Analyzing the Impact of Knowledge ...
  • Bruce, Kogut. Udo, Zender.(1996). "What do firms do ?Coordination, identity ...
  • Rifat, Kamasak. Fisun, Bulutlar (2010). "The influence of knowledge sharing ...
  • Littuen H . (2000). "En trepreneurship and characteristic of en ...
  • Yong-Hui, Li. Yuan U, Kao. Jing-Wen, Huang. Nan U, Chia. ...
  • Ali, Molaie. Davoud, Hoseinzadeh. Aliakbar, Kh osravibabadi _ (20 14)."Studying ...
  • نمایش کامل مراجع