تبیین ابعاد شناختی توانمند سازی بر اساس مولفه های کیفیت زندگی کاری(مطالعه موردی اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 644

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGMA01_029

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تبیین ابعاد شناختی توانمندسازی بر اساس مولفه های کیفیت زندگی کاری اعضایهیات علمی دانشگاه ارومیه انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 70 نفرعضو هیات علمی با توجه به دانشکده محل خدمت به صورت طبقه ای متناسب با حجم هر یک از دانشکده هابه طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه محقق ساخته ابعاد شناختیتوانمند سازی بر پایه مدل توماس و ولتهوس و کیفیت زندگی کاری بر پایه مدل ریچارد والتون، استفاده شدهاست. برای روایی پرسشنامه ها از متخصصان مدیریت بهره گرفته شده و برای سنجش میزان پایایی نیز ازضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 40 نفری، پرسشنامه ابعاد شناختی توانمند سازی با α=0/814 و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری با α=0/811 استفاده شده است. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از تحلیل مانوا و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج به دست آمده گویای آن است که: 1- بین پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن وبهداشتی، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان کار، فضای کلی زندگی، یکپارچگی وانسجام اجتماعی در سازمان و توسعه قابلیت های انسانی با کل ابعاد شناختی توانمند سازی رابطه مثبت ومعنی دار وجود دارد.

نویسندگان

علیرضا قلعه ای

استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

معصومه علی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • .Adhikari, D. R. and Gautam, D.K. (2010), Labor legislations for ...
 • Beaudoin, L. E and Hassles. E. (2003) Their importance to ...
 • Cartwright, R. (2002), Empowerment, Eastan Publishing. ...
 • Cheunge. F. Y. L and Kum Tang. C. S. (2009), ...
 • Cole. D.; Rabson, C., Lynda, S; Charles, L. and McGuire, ...
 • .Connell, J. and Hannif, Z. (2009) Call centers, quality of ...
 • Dong, J. L.; Anusorn, S. and Sirgy, M. J. (2007). ...
 • Gangne, M. and Desi, E.L. (2005) self- determination theory and ...
 • Glaser, M. (2004), Improving the quality of work life and ...
 • Jean, P. and Gilles, D. (2006), Quality of work life: ...
 • Koonmee, K.; Singhapakdi, A.; Virakul, B. and Jin Lee, D. ...
 • Leach, D. and Fulton, C. R. (2008), Faculty perceptions of ...
 • Lau, R. S. M. (2000), Quality of work life and ...
 • Lussier, R. (2002), Human relations in organization, Mc Graw-Hill Companies. ...
 • Robert, R. (2002), an analysis of the relationship between quality ...
 • Royuela, V.; Jordi, L. T. and Jourdi, S. (2009), Result ...
 • Royan, R. and Deci, E.L.(2000) self- determination theory and facilitation ...
 • Simon, L. D., Salvador, G.; Garmen, C. and shay, S. ...
 • , Sirgy, M. J.; Relly N. P.; Wu, J. and ...
 • Somech, A. (2005), Teachers personal and team empowerment and their ...
 • Thomas, K.W. and Velthouse, B.A. (1990), Cognitive element of empowerment: ...
 • Walton, R.E(1973) Quality of Work life: what is it? Sloan ...
 • نمایش کامل مراجع