سنجش وضعیت خودکارآمدی شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,045

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGMA01_004

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان خودکارآمدی شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا بود. روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری این مطالعه تمامی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان آنها 260 نفر انتخاب شد. از پرسشنامه خودکارآمدی شغلی ریگز و کنایت ( 1994 ) استفاده شد که پایایی آن بر اساس روش آلفای کرونباخ 0/82 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک گروهی، ضریب همبستگی پیرسون t مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج نشان داد که خودکارآمدی شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان بالاتر از حد متوسط است. خودکارآمدی شغلی کارکنان در مؤلفه های باور خودکارآمدی فردی و پیامدهای جمعی بالاتر از حد متوسط است. باورهای کارآمدی جمعی در حد متوسط و کمترین مقدار در مؤلفه انتظار پیامدهای فردیاست. بین همه ی مؤلفه های خودکارآمدی شغلی بایکدیگر رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون t برای گروه های مستقل نشان داد بین خودکارآمدی شغلی کارکنان براساس جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین خودکارآمدی شغلی کارکنان به لحاظ میزان سن و تحصیلات تفاوت معناداری وجود ندارد.

نویسندگان

سیروس قنبری

دانشیار، دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه بوعلی سینا همدان

فاطمه فرشچی

دانشجو ، کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی،گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه بوعلی سینا همدان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • سپاه منصور، م.، معمار، ا و آزاده، م. (1391). رابطه ...
 • سلیمانی، ع. و هویدا. (1392). بررسی مفهوم خودکارآمدی در نظریه ...
 • شاوران، ح.ر، رجایی پور، س.، کاظمی، ا و زمانی، ب، ...
 • عبدالهی، ب .(1385). نقش خودکارآمدی در توانمندسازی کارکنان، اصلاح و ...
 • عبدلی سلطان احمدی، ج.، عیسی زادگان:. ع.، غلامی، م، ت.، ...
 • فاتحی، ی، عبدخدایی، .س، پورغلامی، ف. (1391). بررسی رابطه کمال ...
 • فراهانی، ا، فلاحتی، م. (1386) بررسی رابطه بین عوامل روانشناختی ...
 • میرمحمدی، س. س .(1391). نقش خودکارآمدی در توان مندسازی کارکنان ...
 • Alberta J. Ellett (2009). Intentions to remain employed in child ...
 • Appelbaum, S.H, Hare, A (1996). "Self-efficacy as a mediator of ...
 • Applbaum, S..H. &Honeggar, K (1998). "Empo werment: a contrasting overview ...
 • Bandura A (1986). Socia Ifoundations of thought and action: a ...
 • Bandura A(1996). A socio-cogn itive view on shaping the future. ...
 • Bandura A(1998). Health promotion from the perspective of social cognitive ...
 • Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, ...
 • Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. R amachaudran (Ed.), ...
 • Brady Germain, P., Cummings, G.G., (2010). The influence of nursing ...
 • Brunt, B.A., (2005). Critical thinking in nursing: an integrated review. ...
 • Chang-qin L, Oi-ling S, Cooper CL (2005). Managers' occupational stress ...
 • Chen, G., Casper, W. J. & Cortina, J. M. (2001). ...
 • Doris Holzberger, Anja Philipp, Mareike Kunter(2014). Predicting teachers' instructional behaviors: ...
 • Dunlap, J.C. (2005). Problen based learning and self-efficacy: how a ...
 • Einar M. Skaalvik, Sidsel Skaalvik (2010). Teacher self-efficacy and teacher ...
 • Grau, R., Salanova, M., Peiro, J.M. (2001). Moderator effects of ...
 • Henk A. Gloudemans , Rene M.J.D. Schalk, Wouter Reynaert (2013). ...
 • Kuiper, R.A., Murdock, N., Grant, N (2010). Thinking strategies of ...
 • Kurbanoglu, S.S. (2003). "Self- Efficacy: A concept closely linked to ...
 • Landy, F., & Conte, J. M. (2008). Work in the ...
 • Lubbers, R., Loughlin, C., Zweig, D. (2003). Young workers job ...
 • Maria Isabel Beas, Marisa Salanova (2006). Self-efficacy beliefs, computer training ...
 • Olli-Pekk Malinen, Hannu Savolainen, Jiacheng Xu (2012). Beijing in-service teachers' ...
 • Richa Chaudhary, Santosh Rangnekar and Mukesh Kumar Barua(2013). Engaged versus ...
 • Schaubroeck J, Merritt DE (1997). Divergent effects of job control ...
 • Schunk, D. H., & Meece, J. L. (2006). Self-efficacy development ...
 • Schwebel DC, Severson J, Ball KK, Rizzo M (2006). Individual ...
 • Shahnaz Tabatabaei, Neda Jashani, Meisam Mataji, Niloofar Amir Afsar (2013) ...
 • Teofil Panc, Alexandru Mihalcea, Ioana Panc (2012). Self-Efficacy Survey: a ...
 • Usher EL, Pajares F (2006) _ Inviting confidence in school: ...
 • Zulkosky, K., (2009). Self-efficacy: a concept analysis. Nursing Forum 44 ...
 • نمایش کامل مراجع