تاثیر پاداش غیرنقدی بر عملکرد کارکنان امور مالیاتی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,558

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGMA01_001

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر پاداش غیرنقدی بر عملکرد کارکنان امور مالیاتی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی ازنوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان سازمان امور مالیاتی همدان مشتمل بر 350 بوده است. با استفاده از روشنمونهگیری تصادفی ساده و فرمول حجم نمونه کوکران حجم نمونه 183 نفر انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامههای استاندارد عملکرد شغلی پاترسون ( 1389 ) و انگیزش شغلی باباصفری و پاداش غیرنقدی هنمن ( 2007 ) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی و پایایی آن ها نیز بر اساس روش آلفای کرونباخ به ترتیب با مقدار 0/91، 0/91 و 0/90 محاسبه گردیده است. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که پاداش غیرنقدی بر عملکرد کارکنان موثر است. همچنین پاداش های پاداش های فردی – تبادلی، فردی – رابطه ای، گروهی – تبادلی و گروهی– رابطه ای بر انگیزش کاری و عملکرد شغلی کارکنان موثر هستند.

نویسندگان

جواد حیدرپور

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی / بازرگانی بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر ، گروه بازرگانی بین الملل، ملایر، ایران (مسئول)

محمدرضا دارایی

دکترای مدیریت ، استادیار دانشگاه پیام نور

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • سمیت، راف (1389). مدیریت فرایند کسب و کار و کارت ...
 • رهنورد، فرج اله (1387). عوامل موثر بر ارتقای عملکرد سازمان ...
 • زنجیردار، مجید؛ طالبی فراهانی، زرین؛ وسوی بصری، سید مسلم؛ لونی، ...
 • آمحمدفام، ایرج؛ شکاری، امیر و خسروجردی، امیرحسین (1387). ارایه مدلی ...
 • Armestrong Micheal. (2006), A Handbook of Human Resource Management Practice, ...
 • Barney, J.(1991) «Firm resources and the theory of competitive advantage», ...
 • Bititci, U.S., Carrie, A.S. and McDevitt, L.G.(1997) «Integrated performance measuremet ...
 • Bititci, Umit S., Allan S. Carrie, Liam McDevitt, (1997) "Integrated ...
 • Bourme, M., Neely, A., Platts, K. and Mills, J.(2002) «The ...
 • Carter Hill (1999), INT RODUCTION, in R. Carter Hill (ed.) ...
 • Lawler, Edward E.(1971), Pay and O rganizational Effectiveness, New York, ...
 • Liao Hui & Chuang Aichia (2004), A Multilevel Investigation of ...
 • Lucas, H.(2005) Information Technology: Strategic Decision Making for Managers, NJ: ...
 • Lynch, R. L. and Cross, K. F. (1991), "Measure Up ...
 • Maiga, A.S. and Jacobs, F.A.(2004) «Association Between Benchmarking and Organizational ...
 • نمایش کامل مراجع