بررسی تأثیر سبک های رهبری، در کاهش مشاجرات گروهی و افزایش اراده و جدیت اعضای گروه در اجرای تصمیمات متخذه

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 537

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMAA01_052

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

بدون توجه به چگونگی تصمیمات، گروه هایی که نمی توانند تصمیماتشان را عملی کنند در واقع به هیچ چیزی دست نمی یابند. گروه هایی که با بحث و مشاجره تصمیم می گیرند بنا به ماهیت اختلاف صورت گرفته معلوم می شود که اعضای گروه فاقد اراده هستند. اینجاست که رهبری گروه نقشی اساسی ایفا می کند. هدف اصلی این مطالعه آزمایشگاهی بررسی تأثیر سبک رهبری بر اعضا گروه در برخورد با مشاجرات در تصمیم گیری ها می باشد. در تحقیق ما سه گروه مورد بررسی قرار می گیرد، اولی گروهی که توسط اشخاصی رهبری می شوند که رفتار با جذبه ای از خود نشان می دهند، دوم گروهی که مانند یک رهبری عملگرایانه ی عمل می کند و سوم گروهی که اعضای آن در رهبری گروه شریک هستند. بررسی ها نشان می دهد که شیوه ی رهبری عملگر می تواند با کنترل مشاجرات حین تصمیم گیری بیشترین تأثیر را در ترغیب اراده و جدیت اعضای گروه در اجرای تصمیم متخذه دارد.

نویسندگان

مهسا حسینی

دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر واحد کرمان

احمد جدیدی کوهبنانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بحران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران

طاهره ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Eagly, A. H., & Johnson, B. T. (1992). Gender and ...
 • Eisenhardt, K. M. (1999). Strategy as strategic de- cision making. ...
 • Eisenhardt, K. M., Kahwajy, J. L, & Bourgeous, L. J. ...
 • Gardner, W. L, & Avolio, B. J. (1991). The char- ...
 • Guth, W. D., & MacMillan, I. C. (1916). Strategy implementation ...
 • Hatfield, E., Cacioppo, J. T., & Rapson, R. L. (1992). ...
 • Hitt, M. A., & Tyler, B. B. (1991). Strategic deci- ...
 • House, R. J. (1991). Appendix: Measures and as- sessment for ...
 • House, R. J., & Shamir, B. (1993). Toward the in. ...
 • Howell, J. M., & Frost, P. J. (1919). A laboratory ...
 • Janis, I. L. (1912). Groupthink: Psychological studies of policy decisions ...
 • Janssen, O., Van de Vliert, E., & Veenstra, C. (1999). ...
 • Jehn, K. (1994). Enhancing effectiveness: An in- vestigation of advantages ...
 • Jehn, K. A. (1995). A multimethod examination of the benefits ...
 • Amason, A. C. (1996). Distinguishing the effects of functional and ...
 • Amason, A. C., & Sapienza, H. J. (1991). The ef- ...
 • Amason, A. C., Thompson, K. R., Hochwarter, W. A., & ...
 • Ashkanasy, N. M., & Tse, B. (2222). Transforma- tional leadership ...
 • Barling, J., Weber, T., & Kelloway, E. K. (1996). Effects ...
 • Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1916). The modera- ...
 • Bass, B. M. (1915). Leadership and performance beyond expectations. New ...
 • Brett, J. M., Shapiro, D. L., & Lytle, A. L. ...
 • Chartrant, T. L., , & Bargh, J. A. (199). The ...
 • Cohen, S. G., Ledford, G. E., Jr., & Spreitzer, G. ...
 • Connelly, S., Gaddis, B., _ Helton-Fauth, W. (2222). A closer ...
 • Yammarino (Eds.), Transforma tional and charis- matic leadership: The road ...
 • De Dreu, C. K. W., _ Weingart, L. R. (2223). ...
 • Dooley, R. S., & Fryxell, G. E. (1999). Attaining decision ...
 • Peterson, R. S. (1991). A directive leadership style in group ...
 • Pfeffer, J. (1992). Managing with power: Politics and influence in ...
 • Phillips, J. S., & Lord, R. G. (1912). Schematic in- ...
 • Priem, R. L, Harrison, D. A., & Muir, N. K. ...
 • Pruitt, D. G., & Rubin, J. Z. (1916). Social con- ...
 • Riggio, R. E. (1916). Assessment of basic social skills. Journal ...
 • Schwarz, N., & Clore, G. L. (1913). Mood, ...
 • Schweiger, D. M., Sandberg, W. R., & Ragan, J. W. ...
 • Schwenk, C., & Cosier, R. (1993). Effects of con- _ ...
 • Sessa, V. I. (1996). Using perspective taking to manage conflict ...
 • Shamir, B., House, R. J., & Arthur, M. B (1993). ...
 • Sy, T., Cote, S, & Saavedra, R. (2225). The conta- ...
 • Tekleab, A. G., Quigley, N. R., & Tesluk, P. E. ...
 • Jehn, K. A., Chadwick, C., _ Thatscher, S. M. B. ...
 • Jehn, K. A., & Mannix, E. A. (2221). The dynamic ...
 • Johnson, S. K. (2221). I second that emotion: Ef- fects ...
 • Kirk, R. E. (1995). Experimental design: Proce- dures for the ...
 • Kirkpatrick, S. A., & Locke, E. A. (1996). Direct and ...
 • Korsgaard, M. A., Schweiger, D. M, & Sapienza, H. J. ...
 • Lazarus, R. S. (1993). From psychological stress to the emotions: ...
 • Maier, N. R. F (1963). Pro blem-solving discus- sions and ...
 • Manz, C. C., & Sims, H. P. J (1911). Leading ...
 • Medina, F. J., Munduate, L., Dorado, M. A., Mar- tinez, ...
 • Mooney, A. C., Holahan, P. J., & Amason, A. C. ...
 • Morgeson, F. P. (2225). The external relationship of self-man aging ...
 • (Cohen, Ledford, & Spreitzer, 1996; Morgeson, 2225) ...
 • (Jehn, Chadwick, & Thatscher, 1991). ...
 • (Jehn et al., 1991), 44 (Langfred, 2221). ...
 • (Eagly & Johnson, 1992) ...
 • (Javidan, Bemmels, Devine, & Dastmalchian, 1995) 41 Howell (1919) 41 ...
 • Kirkpatrick (1996). 52 Locke (1996). ...
 • (Maier, 1963) 52 (Thomas, 1999). ...
 • Weber, & Kelloway, 1996; Kirkpatrick & Locke, 1996). ...
 • (Howell & Frost, 1919). ...
 • (Howell & Frost, 1919; Kirkpatrick & Locke, 1996). 51 (Amason, ...
 • (Priem et al., 1995; Schweiger et al., 1916; Schwenk & ...
 • (Schweigeret al., 1919) ...
 • (Priem et al., 1995). ...
 • (Georgopolous, 1916) 65 Simons 66 Peterson ...
 • (House & Shamir, 1993: 91). 61 (Phillips & Lord, 1912). ...
 • (Baron & Kenny, 1916). 11 (Langfred, 2221) ...
 • (Kotlyar & Karakowsky, 2226) 13 Janis (1912) ...
 • Thomas, D. C. (1999). Cultural diversity and work group effectiveness: ...
 • Tjosvold, D. (1993). Learning to manage conflict. New York: Lexington ...
 • Wageman, R. (1991). Critical success factors for creating superb self-managing ...
 • Wall, J. A. J., _ Callister, R. R. (1995). Conflict ...
 • (Korsgaard, Schweiger, & Sapienza, 1995). ...
 • (Guth & MacMillan, 1916). 3 (Pfeffer, 1992) ...
 • (Eisenhardt, Kahwajy, & Bourgeous, 1991). 5 (Hitt & Tyler, 1991) ...
 • (Jehn, 1995; Mooney, Holahan, & Amason, 2221; Si- mons & ...
 • (Janssen, Van de Vliert, & Veenstra, 1999). ...
 • (Amason & Sapienza, 1991; Dooley & Fryxell, 1999). ...
 • (Amason, Thompson, Hochwarter, & Harrison, 1995), 12 (Mumford, 2226; Mumford, ...
 • (Amason, 1996). 12 (Jehn, 1995). ...
 • (Janssen et al., 1999). ...
 • (Mooney et al, 2221). ...
 • Weingart (2223) 16 De Dreu (2223) ...
 • (Tekleab et al., 2229) 11 (Amason, 1996). ...
 • (Amason, 1996; Medina, Munduate, Dorado, Mar- tinez, & Guerra, 2225). ...
 • (Wall & Callister, 1995). ...
 • (Brett, Shapiro, & Lytle, 1991). 22 (Bass, 1915) ...
 • (Shamir, Zakay, Breinin, & Popper, 2222). ...
 • (Shamir, House, & Arthur, 1993), ...
 • (Gardner & Avolio, 1991). ...
 • (Ashkanasy & Tse, 2222) 21 (Johnson, 2221). ...
 • (Johnson, 2221; Sy, Cote, & Saavedra, 2225). 29 (Hatfield, Cacioppo, ...
 • (Kotlyar & Karakowsky, 2226). ...
 • (Brett et al., 1991). 35 (Eisenhardt, 1999). ...
 • (Pritt & Rubin, 1916). 31 (Tjosvold, 1993). ...
 • (Schwarz & Clore, 1913). 39 (Wageman, 1991) ...
 • نمایش کامل مراجع