برآورد کوتناه مدت مصرف آب شهری به روش منطق فازی (استنتاج فازی یگانه) براساس پارامترهای دما ورطوبت

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,620

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC05_207

تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1384

چکیده مقاله:

برآورد مصرف آب در سیستم های آبرسانی یکی از مهمترین و کاربردی ترین مباحث می باشد. پیچیدگی و تاثیر عوامل و پارامترهای مختلف بر میزان مصرف سبب گردیده است که روش های تحلیلی و ریاضی کارایی لازم را در این زمینه نداشته باشد.در این مقاله روش استنتاج فازی یگانه برای برآورد مصرف آب شهری تهران بکار رفته است، پارامترهای هواشناسی مربوط به سه ایستگاه هواشناسی تهران بزرگ به روش تیسن وزن دهی شده و از میانگین وزنی آنها داده های ورودی مدل بدست می آید. با ایجاد همبستگی بین میانگین وزنی پارامترها و داده های مصرف پارامترهای موثر مدل انتخاب می شود. پارامترهای موثر که دارای بیشترین ضریب همبستگی مثبت و منفی با مصرف بوده درجه حرارت متوسط روزانه و درصد رطوبت انتخاب شده است و در نهایت بر اساس این دو پارامتر و روش استتنتاج فازی سوگنو که متکی بر دانش قبلی است مدل های مختلف برآورد فازی با هم مقایسه گردیده است.

نویسندگان

مسعود تابش

استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

مهدی دینی

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشکده فنی دانشگاه تهران