بررسی سن و رشد میگوی سفید سرتیز Decapoda, Penaeidae: Metapenaeus affinis در خلیج فارس

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,295

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCPDMS01_134

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

در مطالعات اکوسیستم های آبی، شناسایی آبزیان و پی بردن به مکانیسم رشد و تغذیه ی آنها از ضروریات اولیه ی حفظ وبازسازی ذخایر است. تخمین رشد و سرعت آن در دستیابی به یک صید مستمر و پایدار از گونه کمک می کند. به منظور دستیابی به اطلاعات پایه ای رشد میگوی سفید سرتیز این پژوهش پی ریزی شد. در این مطالعه تعداد 0۴۱۱ عدد میگوی سفید سرتیز با نام علمی Metapenaeus affinis در صیدگاه های میگوی استان هرمزگان به کمک تور ترال با اندازه چشمه 0 سانتی متر کشیده در قسمت کیسه ی تور از بهمن ۱۳٨٨ الی دی ۱۳٨٩ به صورت ماهانه و تصادفی توسط شناور محلی، صید شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. معادله ی رشد ون برتالانفی و رگرسیون رشد در برابر سن برای نرها و ماده ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ماده ها رشد کندتری نسبت به نرها داشتند. در حالی که ماده ها از حداکثر طول کاراپاس ببشتری نسبت به نرها در طی دوره ی زندگی برخوردار بودند. رابطه ی رگرسیونی طول سن در نرها - CL = 9.823 ln (Age) – 0.023 و در ماده ها نیز CL = 13.29 ln (Age) – 1.351 محاسبه شد. همچنین تابع ون برتالانفی برای نرها Lt = 35 [1- e-1.2 (t + 0.0967)] و برای ماده ها Lt = 47 [1- e-1.1 (t + 0.0865)] تخمین زده شد. در مجموع این تحقیق نشان داد که در میگوی M. affinis رشد از یک الگوی لگاریتمی با تابع سینوسی شکل، تبعیت می کند

کلیدواژه ها:

سن ، پارامترهای رشد ون برتالانفی ، Metapenaeus affinis ، استان هرمزگان

نویسندگان

محمد مومنی

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

محمدحسن گرامی

دانشکده ی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، ایران

شیوا آقاجری

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

کیوان اجلالی خانقا

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان