بررسی فرآیند ECAP بر روی کامپوزیت آلومینیوم- نانو آلومینا

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 833

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCOMAE02_079

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر تاثیر اعمال تغییر شکل پلاستیک شدید به روش کانال های زاویه دار با سطح مقطع یکسان (ECAP) بر کامپوزیت ریختگی آلومینیوم 1100 تقویت شده با ذرات نانو Al203 در دمای اتاق بررسی شده است. فرآیند پرس زاویه ای با مقاطع یکسان به دلیل تشکیل ریزساختار یکنواخت، اعمال کرنش زیاد بدون تغییر در سطح مقطع قطعه،کنترل و بهبود مورفولوژی دانه ها و سادگی اجرای فرآیند، نسبت به روشهای تغییر شکل پلاستیک شدید دیگر، مورد توجه بیشتری قرارگرفته است. تصویر SEM از نمونه ریختگی توزیع مناسب و نسبتا همگن ذرات تقویت کننده در زمینه را نشان می دهد. تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه های تحت اعمال کرنش پلاستیک شدید و همگن بودن تغییرات دانه ها نشان داده شده است. تست میکرو سختی سنجی نشان دهنده افزایش زیاد در سختی در طی کامپوزیت سازی و همچنین افزایش مجددسختی در طی اعمال کرنش پلاستیک شدید می باشد.

نویسندگان

سحر رضی

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان

علی حبیب الله زاده

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان

حمیدرضا محمدیان سمنانی

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان