ترابرد پروتون در نانوسیمهای 3OZrB

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 562

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

H2CONF01_002

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394

چکیده مقاله:

در میان پروسکیتهای رسانای پروتون، 3BaZrO به عنوان نوید بخشترین کاندیدا برای الکترولیت پیلهای سوختی اکسید جامد معرفی شده است. دراین تحقیق با استفاده از روش دینامیک مولکولی و بهرهگیری از پتانسیلهای بین اتمی باکینگهام و لنارد جونز فرآیند پخش پروتون درون نانوساختارباریم زیرکونات شبیهسازی شده است . این کار توسط نرم افزار LAMMPS انجام شده و پس از آن فرآیند پخش،که به خوبی درون نانوسیم باریمزیرکونات صورت گرفته، با استفاده از نرم افزار VMD به تصویر کشیده شده است. از سوی دیگر برای بررسی نتایج، تابع توزیع شعاعی ساختار رسم شده است که در نمودار مذکور پیک هایی در فواصل مورد انتظار با توجه به فواصل اتمی ماده مشاهده میشود. همچنین میانگین مربع جابهجایی ذره ها محاسبه گردیده است که خود روشی مناسب برای بدست آوردن ضریب پخش پروتون میباشد.

نویسندگان

ساناز برزگر

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک

مهران قلی پورشهرکی

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک

سعید قربانعلی

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک