مکانیابی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: اسکله بندر عباس

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,973

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_197

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت انجام مطالعات مختلف بویژه مکانیابی تاسیسات ، تعیین مسیر خطوط انتقل نیرو ، مطالعات جغرافیایی ، تولید نقشه ، ارائه خدمات جغرافیایی ، ردیابی ، مانیتورینگ و ... بصورت کاربردی در حال استفاده بوده و روند توسعه این سی ستم بگونه ای است که در آینده خدمات سیستم اطلاعات جغرافیایی از طریق شبکه های اینترنت و اینترانت به کاربران ارائه خواهد شد . در این میان استفاده از این سیستم جهت ارائه خدمات مکانیابی جایگاه ویژه ای داشته و با استفاده از این سیستم می توان به نتایج دقیق تر و با سرعت بالاتری دست یافت . جهت احداث یک اسکله و یا تاسیسات زیربنایی وابنیه فنی سنگین مطالعات گسترده ای توسط کارشناسان رشته های علمی مختلف علوم زمین از قبیل مهندسین مربوطه ، کارشناسان زمین شناسی ، ژئومورفولوژی ، کاشناسان اقتصادی و ... انجام می شود . در این مطا لعات وضعیت توپوگرافی ، پوشش گیاهی ، کاربری زمین ، ژئومورفولوژی ، زمین شناسی ، تکتونیک ، ترافیک ، صرف اقتصادی و سایر موارد مربوطه بررسی می گردد . در حال حاضر این مطالعات در ایران با استفاده از نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی و عکس های هوائی انجام می گیرد و ط ی آن کلیه من اطق مناسب جهت کاربری مورد نظر بررسی شده و اس تخراج می گردد . سپس واریانت های تعیین شده ارزش گذاری می شوند و واریانت هائی که دارای بیشترین امتیاز می باشند جهت مطالعات دقیق تر انتخاب می گردند. این روال مطالعاتی مستلزم صرف هزینه و وقت بسیاری جهت ارز یابی کلیه واریانت ها می باشد . دراین تحقیق کلیه اطلاعات جمع آوری شده در یک سیستم GIS سازماندهی شده و بر اساس شرایط تعیین شده ، مناطق مناسب جهت احداث اسکله تعیین گردید.

نویسندگان

سعید رضایی

کارشناس ارشد سنجش از دور و مهندسی GIS پژوهشکده علوم دفاعی دانشگاه امام ح