فرورفت مو جشک نها و جت یهای خرده سنگی در بسترهای ضعیف یا لجنی

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,981

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_194

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

ساخت موج شکن و جتی ها در نواحی ساحلی خلیج فارس ، دریای خزر و آبهای داخلی ایران از دیر باز وجود داشته است . در حال حا ضر با توجه به لزوم گسترش بنادر فعلی، ساخت مو ج شکن و جتی ها در رابطه با مقاومت بسیار پایین در برخی از زمینهای بستر با مسایل متعددی روبرو می شوند. این نوع از بسترهای ضعیف در بسیاری از بنادر و نقاط سواحل خلیج فارس مانند مصب رودخانه بهمنشیر، خور موسی ، بندر دیلم، بندر گناوه، بندر بوشهر، محمد عامری، بندر شناس ، کیاشهر و غیره وجود داشته است. همچنین در این رابطه می توان به جاده احداث شده ١٤ کیلومتری بین دو ساحل شرقی و غربی دریاچه ارومیه اشاره کرد . پارامترهای مقاومت خاک در بسیاری از نقاط بررسی شده که در آن طراحی و اجرای مو جشکن و جتی خرده سنگی در چنین بسترهایی بسیار پایین م ی باشد . خاکهای تشکی لدهنده برخی مناطق لجنی- رسی- سیلتی و یا مخلوطی از آنها است و در آنها Φ=0 و c< 2 t/m2 میباشد. در واقع بسیاری این بستر ها لجنی می باشند و به علت پایین بودن مقاومت این خاکها در برخی موارد مانند یک سیال عمل میکنند . مهمترین مثال در این مورد بستر دریاچه ارومیه است که در لایه های بالایی بستر پارامترهای مقاومت خاک عبارتند از: Φ=0 و c≈0.1-2 t/m2 . روشن .است این خاک ظرفیت باربری کافی در مقابل ضخامت ٦ تا ١٠ متر خاکی که بر روی آن ریخته م ی شود را ندارد . در واقع در این پی ها است این خاک ظرفیت باربری کافی در مقابل ضخامت ٦ تا ١٠ متر خاکی که بر روی آن ریخته م ی شود را ندارد . در واقع در این پی ها خاک لجنی بستر در برابر نیروهای وارده جابجا می شوند. از میان مو جشک نها و جتی های یاد شده مقدار فرورفت از حدود ٢٨ متر در دریاچه ارومیه تا ٥ الی ١٠ متر در شناس( بسته به محل مو جشکن ) متفاوت بوده است.در این مقاله به طور مشخص عملکرد چندین موج شکن و جتی که در چنین بسترهایی ساخته شده نشان داده میشود . همچنین عوارض بعدی این سازه ها با ذکر مثالهایی بیان میگردد . نیز عملکرد هیدرولیکی و ژئوتکنیکی این سازه ها و تا ثیر متقابل آنها بحث م یشود. را هحلهای عملی برای امکان اجرا و نیز عملکرد مناسب این سازه ها در برابر نیروهای هیدرودینامیکی و مسایل ژئوتکنیکی ا رایه میگردد.