برنامه ریزی و طراحی شبکه حمل و نقل دریایی نوار ساحلی دریای خزر

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,657

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_183

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

توجه به پتانسیل های بسیار ارزشمند سواحل دریای خزر متأسفانه شاهد پدید آمدن مشکلات بسیاری ناشی از گسترش بی رویه شهرها و به تبع آن توسعه و گسترش روز افزون شبکه راههای منطقه می باشیم . به نحوی که عمده اراضی حاصل خیز و زیبای منطقه در معرض نابودی قرار گرفته است . در سالهای گذشته به لحاظ ترافیک سنگین و تردد بسیار در شبکه راههای سواحل دریا ی خزر و بالا بودن آمار تصادفات و تلفات جانی و مالی و ضرورت نظام مند بودن این گسترش پر شتاب ، از سوی سازمانهای محلی در جلسات متعدد این مو ضوع مطرح و فعالیتهای پراکنده ای با هدف بهبود بخشیدن و ساماندهی و روان نمودن شبکه حمل و نقل نوار ساحلی به ویژه تعریض راههای اصلی آن به عمل آمده است .به منظور تقویت زیر ساخت های شبکه حمل و نقل نوار ساحلی دریای خزر که در حال حاضر دو بندر انزلی و نوشهر در آن واقع می باشد و حل مشکل حمل و نقل مسافر و بار و تبدیل وضعیت نابهنجار کنونی به وضعیتی مطلوب و در جهت ساماندهی شبکه حمل و نقل مسافر و بار در شمال کشور و حفظ اراضی جلگه ای و زراعی و فعال نمودن بنادری که در حال حاضر غیرفعال و یا کم فعال می باشند ، از جمله بناد ر آستارا ، کیاشهر ، نکا و ترکمن برنامه ریزی و طراحی شبکه حمل و نقل دریایی نوار ساحلی دریای خزر با اهداف زیر پیشنهاد میگردد :۱- بازسازی و نوسازی شبکه حمل و نقل دریایی سواحل دریای خزر با شناخت امکانات و پتانسی لهای بالقوه و بالفعل .۲- مکا نیابی و امکان سنجی فضاهای موجود جهت ایجاد خدمات مناسب ترابری .۳- برنام هریزی و طراحی این فضاها در جهت بهره برداری بهینه و مطلوب .۴- جلوگیری از تمرکز فعالیتهای شبکه حمل و نقل در خط کناره و سوق دادن آن به سوی شبکه حمل و نقل دریایی.۵- جذب گردشگر و تقویت صنعت گردشگری در شمال کشور .۶- حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی منطقه .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسین معزی مقدم

معاون دفتر مدیریت شهری وزارت مسکن و شهرسازی و مدرس دانشگاه آزاد اسلام