بررسی اثرSSSC وSVCدر ریز شبکهAC/DCهیبرید انرژی شامل انواع منابع تولیدپراکنده همراه با کنترل هماهنگی لازم

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 605

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IAUFASA02_160

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون ریزشبکه شامل انواع منابع تولید پراکنده همراه با مبدل هایAC به DC وDC به Acلازم می پردازیم . سیستم مورد مطالعه دارای هر دو بخشDC وACمی باشد و در آن از سیستم ذخیره ساز انرژی در لینکDC به منظور دریافت جریان مازاد بر سیستم استفاده شده است . شبکه مورد نظر در سناریوهای مختلف کاری اعم از تغییر سرعت بادبرای توربین بادی ، تغییر میزان تابش برای سلول خورشیدی و همینطور تغییر میزان بار موجود در بخشACمورد مطالعه قرارگرفته و در آن از پیل سوختی به عنوان منبع تولید پراکنده کمکی در مواقع اضطراری-کاهش جریان تولیدی با استفاده از کنترلرفازی کوپل شده بر روی مبدلDC/DC آن استفاده شده است . نتایج شبیه سازی نشان از پایداری شبکه ، امنیت شبکه وهماهنگی عالی در بحث مدیریت انرژی دارد . در اینپژوهش پس از بررسی انواع منابع تولید پراکنده اعم از توربین بادی ، سلول خورشیدی ، سیستم ذخیره ساز انرژی و پیل سوختی ، هدف را بر آن قرار دادیم تا امکان پذیری ، امنیت و قابلیت ترکیب این منابع را در کنار هم و در قالب یک ریزشبکه بررسی کنیم

نویسندگان

حسن مرادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارسیان

رضا باقری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

محمد تجلی اردکانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

محسن شجاعیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان